EKONOMIJA

Zeleno svjetlo za spajanje banaka SGM i CKB

Agencija za zaštitu konkurencija dalaje pozitivno mišljenje na zahtjev za spajanje Crnogorske komercijalne banke CKB i Sosijete ženerale banke SGM i proslijedila ga Centralnoj banci, saznaje Pobjeda. Konačnu odluku na zahtjev za spajanje ove dvije banke donosi Centralna banka na osnovu prikupljenih podataka, a jedan od uslova je i mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije, koje nije obavezujuće.

Pitanjem spajanja ove dvije banke bavi se viceguverner Miodrag Radonjić, jer se guverner Radoje Žugić izuzeo zbog mogućeg konflikta interesa. Naime, njegova kćerka Jovana od jula prošle godine zapsolena u CKB-u.

OTP banka je 28. februara saopštila da je njena crnogorska podružnica CKB potpisala ugovor o kupovini 90,56 odsto akcija Sosijete ženeral Montenegro za 40,5 miliona eura. Po zakonu to spajanje nije moguće bez odobrenja crnogorske Centralne banke, odnosno ispunjenja zakonskih uslova. CKB je prošlu godinu završila sa profitom od 10,08 miliona u kreditima imaju 393 miliona a u depozitima 552 miliona. Profit Sosijete banke je bio 10.6 miliona u kreditima imaju 377 miliona, a u depozitima 386 miliona eura.

U postupku odlučivanja, Centralna banka će sagledati i uticaj spajanja pomenutih banaka na bankarsko tržište, prvenstveno u dijelu stvaranja eventualne prekomjerne koncentracije. Cijeniće se mogući efekti zdrave sinergije, poput mogućnosti da se građanima i privredi ponude bankarski proizvodi pod povoljnijim uslovima, prvenstveno kroz dalji pad kamatnih stopa.

I iz Udruženja banaka su prije par dana kazali da sistemski ima više banaka koje su spremne na tržišnu utakmicu sa većom bankom. Generalni sekretar Udruženja banaka Bratislav Pejaković je, komentarišući zahtjev za spajanje, saopštio da bankari nijesu upoznati ni o jednom negativnom komentaru, niti strahu u pogledu poslovanja.

CKB će ukoliko odgovor CBCG bude pozitivan, Sosijete ženeral banku kupiti preko Montenegroberze.

Prošle godine u decembru OTP je završila spajanje sa Splitskom bankom, koja je prethodno bila u vlasništvu Sosijete ženeral. Ovim pripajanjem OTP je postala četvrta po veličini banka u Hrvatskoj, s tržišnim udjelom od 11 odsto, poslovno prisutna u svim hrvatskim regionima sa 147 poslovnica i 500 bankomata.

Izvor: Pobjeda