Zbrka oko besplatnih suncobrana i ležaljki: Inspekcija kaže jedno, Morsko dobro drugo, kupači ispaštaju

Glavna turistička sezona je počela i mnogi su se ponadali da će, kako je ranije najavljeno iz Morskog dobra, plažni mobilijar nakon 17 sati na uređenim kupalištima biti besplatan. Ali neutvrđene procedure su učinile svoje. Zabuna je nastala nakon što su se korisnici društvenih mreža požalili da zakupci imaju “svoj zakon” i naplaćuju suncobrane i ležaljke i do 19 sati. Iako su iz Uprave za inspekcijske poslove saopštili da Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru nije precizirano da će suncobrani i ležaljke poslije 17 časova biti besplatni, u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore kazali su CdM-u da su uz saglasnost zakupaca kao ugovorenu odredbu uvrstili stavku da se plažni mobilijar tada ne naplaćuje.

U Morskom dobru objašnjavaju da su zakupci pristali na to da plažni mobilijar poslije 17 sati bude besplatan.

“Ta obaveza je sastavni dio Ugovora o zakupu morskog dobra koju su korisnici prihvatili pri potpisivanju istog”, ističu.

Iz tog javnog preduzeća najavljuju da će u narednih nekoliko dana završiti izradu grafičkih folija, koje će zakupci istaći na svojim informativnim tablama.

“Na njima će jasno biti naznačeno radno vrijeme kupališta, a posebno će biti istaknuta odredba da se mobilijar ne naplaćuje poslije 17 sati”, naglašavaju u Morskom dobru.

Konfuzija među građanima i turistima u Crnoj Gori je nastala nakon što su se korisnici društvenih mreža požalili da zakupci ležaljke naplaćuju i poslije 17 sati.

 

Kako kažu, zbunjeni su jer je Morsko dobro ranije saopštilo da će plažni mobilijar biti besplatan u kasnim poslijepodnevnim satima. CdM-u su i zakupci nekoliko crnogorskih kupališta juče potvrdili da nakon 17 časova niko nema pravo da naplati plažni mobilijar i da, u suprotnom, gosti mogu zvati inspekciju. Dodaju da to ne važi samo za kupališta koja su u sklopu hotela i na kojima se suncobrani, ležaljke i baldahini naplaćuju.

No, nakon što se oglasila Uprava za inspekcijske poslove nije jasno da li će, kada i kako biti kažnjeni zakupci koji prekrše odredbu o besplatnom plažnom mobilijaru.

Iz Uprave su kazali da Odsjeku za inspekciju turizma pristižu prijave gostiju na naplatu plažnog mobilijara poslije 17 sati, ukazujući da to nije precizirano Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru. Ipak, oni se nisu osvrnuli na ugovor koji je Morsko dobro potpisalo sa zakupcima.

“Smatramo za shodno da korisnike ovog vida usluge upoznamo sa zakonskim odredbama. Naime, Pravilnik o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru propisuje obavezu zakupaca da istaknu cjenovnik plažnog mobilijara, na informativnoj tabli, sa naznakom vremena do kada se plažni mobilijar naplaćuje. Znači, Pravilnik nije precizirao vrijeme naplate usluga plažnog mobilijara, već je zakupac u obavezi da sam odredi vrijeme naplate i isto istakne na informativnoj tabli na kupalištu”, naveli su u Upravi.

Po tome sudeći, inspekcija će reagovati ukoliko zakupci budu naplaćivali plažni mobilijar i poslije 17 sati tek kada oni, u skladu sa potpisanim Ugovorom o zakupu morskog dobra, dogovorena pravila o naplati istaknu na informativnim tablama.

Izvor: CDM