Portalu sjevercg su se obratili sa saopštenjem predstavnici gradjana koji su protestovali zbog potapanja muslimanskog groblja na Gornjim Loznicama u Bijelom Polju. Oni su reagovali povodom odgovora, koji im je dostavio predsjednik Medžlisa Islamske Zajednice Bijelo Polje Haris Kurčehajić, koji ih je pismeno obavijestio da je Medžlis Islamske Zajednice Bijelo Polje na sastanku koji je održan 11.04.2021.godine, donio većinom glasova prisutnih odluku, da buduće glavno gradsko mezarje bude na Gornjim Loznicama.

Arhiva:Muslimansko gradsko groblje na Gornjim Lozicama Bijelo Polje

Na ovakvu odluku Medžlisa Islamske Zajednice su reagovali predstavnici gradjana, najavom da će pokrenuti peticiju gradjana bošnjačke i muslimanske nacionalsnosti i da neće dozvoliti pojedincima samovlašće i da se ovako bitno pitanje gradjana bošnjačke i muslimanske nacionalnosti rješava bez njihove saglasnosti.

Prenosimo saopštenje u cjelosti:

Iako su svi gradjani upoznati da je čitavo to područje pod vodom, iako je ove godine čitavo groblje potpoljeno sa vodom, vjerovatno radi nečijeg interesa Medžlis Islamske Zajednice Bijelo Polje i Opština Bijelo Polje su već odlučili ,da gornji dio Loznica bude novo gradsko muslimansko groblje.

Dopis Medžlisa Islamske Zajednice Bijelo Polje, koje je dostavljeno predstavnicima gradjana

To potvrdjuje i dopis, koji smo kao grupa gradjana dobili od predsjednika Medžlisa Islamske zajednice Bijelo Polje, koji nas je o tome obavijestio, a pored ostalog i da je već postignut usmjeni dogovor sa vlasnicima te parcele i da je kod notara potpisan sporazum sa istim, iako je na zajedničkom sastanku kod predsjednika Opštine Bijelo Polje na kojem smo prisustvovali, lično predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović obećao, da se neće ulaziti ni ukakav sporazum, dok se ne sprovede javna rasprava i ne razmotre svi prijedlozi.

Dopis Medžlisa Islamske Zajednice Bijelo Polje, koje je dostavljeno predstavnicima gradjana

Ovde je više nego očigledno da se mora uključiti i Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju, jer je izvršeno i krivično dijelo, jer se bez javne rasprave i Odluke Lokalnog parlamenta, ne može otkupljivati i odlučivati.

,,Mi smo čak dobili informacije da je i novac gradjana, bez bilo kakve Odluke prebačen na žiro račune vlasnika parcela na gornjim Loznicama. Ali ostavit ćemo to nadležnim da ispitaju”

Iz tog razloga smo dogovorili da se formira jedan inicijativni Odbor gradjana, koji će odmah pokrenuti peticiju gradjana, sa jednim pitanjem,

Da li ste da novo glavno gradsko groblje bude na Gornjim Loznicama?

Obratiti ćemo se i Vladi Crne Gore i pored njih, dostaviti peticiju gradjana i predsjedniku Opštine i Lokalnom bjelopoljskom parlamentu, koji će morati shodno pravilniku rada parlamenta, otvoriti i raspravu povodom ovog problema.

,,Mi očekujemo da će devedeset osto gradjana bošnjačke-muslimanske nacionalnosti biti protiv toga da muslimansko groblje bude na Gornjim Loznicama, znajući da je to područje pod vodom.

Ali nećemo dozvoliti da pojedinci iz Medžlisa Islamske Zajednice Bijelo Polje i Opštine Bijelo Polje odlučuju u ime gradjana, navodi se na kraju saopštenja koje je potpisao ispred predstavnika gradjana Tufik Drndar.