Novčana kazna, privremeno brisanje ili trajno brisanje iz Imenika advokata sankcije su koje prijete ako se počini teža povreda dužnosti u šta spada i nepoštovanje odluka organa Advokatske komore kao što je Odluka o obustavi pružanja pravne pomoći.

Kako je za Dnevne novine saopštio disciplinski tužilac Advokatske komore Crne Gore Sava Popović,pomenutu Odluku prekršio je jedan advokat

“Disciplinski tužilac je odmah preduzeo neophodne radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja, pa će u zavisnosti od ishoda, donijeti odluku u skladu sa svojim ovlašćenjima Sankcije za teže povrede su propisane Zakonom o advokaturi: novčana kazna, privremeno brisanje ili trajno brisanje iz Imenika advokata”, navodi se u odgovoru Popovića.

Da Advokatska komora nema pravo da ucjenjuje i prijeti isključivanjem članovima koji ne žele da učestvuju u štrajku, saopštila je predsjednica Sudskog savjeta i profesorica radnog pravaVesna Simović-Zvicergostujući juče u Jutarnjem programu TVCG.

Na pitanje DN kako komentariše njenu izjavu, disciplinski tužilac Popović saopštio je da shodno Zakonu o advokaturi i Statutu Advokatske komore, on nije ovlašćen da komentariše pojedinačne javne medijske nastupe u ime Advokatske komore.

Izvor:Pobjeda