Ribolovni zabran u NP Skadarsko jezero, koji je počeo 15. marta, završava se danas, a u ovom periodu zbog nezakonitog izlova ribe procesuirano je 21 lice, saopšteno je iz Nacionalnih parkova Crne Gore.

Zbog krivolova procesuirani su: Petrović Saša, Rašović Darko, Rašović Ivan, Heuit Hija, Erjan Zekaj, Ljucđonaj Anton, Krkanović Demir, Prenkić Dražen, Mijović Vukašin, Piperović Dejan, Gazivoda Darko, Vukotić Ratomir, Kaluđerović Sava, Krkotić Stefan, Marović Spaso, Gazivoda Dragan, Bušković Mladen, Kurtaj Ardijan, Kurtaj Hensila, Semaj Refik, Semaj Mece.

Inspektorki za slatkovodno ribarstvo podnijeto je sedam prijava protiv deset lica, Osnovnom državnom tužilaštvu podnijeto 11 prijava protiv 18 lica, dok je Pravnoj službi JPNPCG proslijeđeno 68 prijava protiv NN lica.

Nadzornici Službe zaštite NP Skadarsko jezero privremeno su oduzeli 14 plovila, 13 vanbrodskih motora, 538 mreža, 13 rezervoara, 91 parangala, 16 vrša, 3 saka, 10 osti, 5 lampi, 4 pretvarača, 5 akumulatora, 2 plinske boce, 2 sonde, 2 sijalice, 2 blinkera, 2 hvataljke, 3 prihvatilice, 2 baterije, 290 kilograma šarana i 7 kilograma jegulje, kao i 30 komada karaša.

O intenzitetu aktivnosti i kontroli prostora govori i podatak da je u periodu od 15. marta do 13. maja 2021. godine Služba zaštite patrolirajući 24 sata na dan utrošila je 4.525 litara goriva.

Brojnim aktivnostima koje su u periodu ribolovnog zabrana organizovane na Skadarskom jezeru Uprava JPNPCG pokazala je spremnost i odlučnost da se istinski bori protiv krivolova i stane na kraj uništavanju biodiverziteta ovog jedinstvenog prirodnog bogatstva Crne Gore.

Izvor:Pobjeda