Radovi su izvođeni na popravci kolovoza, prilazima odjeljenjima i ostalim jedinicama O.B „Pljevlja“ i sanaciji ostalih oštećenja nastalih popravkom mrežnih instalacija.

Na inicijativu direktora i novog menadžmenta Opšte Bolnice – Pljevlja, a u saradnji sa Opštinom Pljevlja – Sekretarijatom za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode, završena je rekonstrukcija asfaltnih površina u krugu bolnice.

Mehanizacijom Rudnika uglja Pljevlja i Lokalnih puteva Pljevlja, odvezena je nagomilana šljaka i otpad i raščišćene su površine u krugu bolnice, koje se sada mogu koristiti kao parking. Rad na fizičkim površinama i prilazima pored značaja koji ima za prevoženje pacijenata, učiniće zdravstvene usluge O.B Pljevlja dostupnijim, a ukupne uslove boljim kako za zaposlene tako i za pacijente.

Realizacija pomenutih radova odraz je prepoznavanja potreba za potpunom rekonstrukcijom asfaltnih i zelenih površina u krugu bolnice, čija je realizacija planirana u toku sledeće godine. Ovom prilikom menadžment O.B Pljevlja se zahvaljuje Opštini Pljevlja, Rudniku uglja Pljevlja i drugim lokalnim preduzećima na pruženoj podršci i saradnji u realizaciji pomenutih radova.

izvor: PV Informer