Iz Nevladine organizacije “Euromost” su kazali da očekuju od nove Vlade Crne Gore da preduzme nešto po pitanju iseljavanja građana sa sjevera Crne Gore i da počne sa izradom baze podataka u kojoj će, kako su kazali, “biti evidentirani svi odlasaci iz Crne Gore”.

Foto: Gradski trg u Bijelom Polju

Iz te NVO podsjećaju da se prema najnovijim podacima Monstata najviše sele građani Bijelog Polja.

“U 2020. godini iz Bijelog Polja je odselilo u drugu opštinu 351 građanin, na drugo je mjesto Opština Nikšić sa 215 odseljenjih, dok je na trećem mjestu Opština Pljevlja sa 166 građana koji su odselili u drugoj opštini. Da se najviše odseljavaju u Podgorici pokazuju i podaci da se u 2020. godini u Podgorici doselilo 764 građanina, kao i južnim opštinama, na drugo mjesto u Opštini Budva se u ovom periodu doselilo 161 građanin i na trećem mjestu Opštini Tivat se doselilo 83 građanina”, podsjećaju iz te NVO.

Da se u Bijelom Polju smanjuje broj stanovnika, kako su kazali, govore i podaci o živorođenim i umrlim za 2020. godinu.

“Gdje je u Bijelom Polju 141 više umrlo građana nego što je rođeno, tačnije živorođeno je 401 dok je u istom periodu umrlo 542 građanina Bijelog Polja. Kada se tiče negativnog prirodnog priraštaja Bijelo Polje se sada nalazi na trećem mjestu. Na prvom mjestu je Opština Pljevlja sa većim brojem umrlih od 235, dok je na drugom mjestu Opština Nikšić sa 147 većim brojem umrlih od živorođenih. Kada na kraju saberemo broj odseljenih i veći broj umrlih, jasno je da se u Bijelom Polju u 2020. godini smanjio broj stanovnika prema zvaničnim podacima za 492 građanina”, podsjećaju iz Euromosta.

Iz te Nevladine organizacije “Euromost” koja prati i ukazuje na iseljavanje građana sa sjevera Crne Gore su povodom tih podataka kazali, da očekuju od nove Vlade Crne Gore da preduzmu nešto po pitanju iseljavanja građana sa sjevera i da se nadaju “da neće nastaviti praksu predhodnih Vlada, čiji su predstavnici na iseljavanje građana tvrdili da je to prirodno i da su migracije svugdje izražene, ne razmišljajući da je Crna Gora država sa 620 hiljada stanovnika i da je svaki odlazak jednog građanina nacionalni problem”.

“Moramo napomenuti da su ovo zvanični podaci unutrašnje migracije, a šta je sa spoljnom migracijom, koliko nam građana odlazi u druge države posebno države EU i koliko je otišlo a da nijesu registrovani zapitali su iz Euromosta i dodali”, dodaje se u saopštenju.

Očekuju od nove Vlade da se, kako su kazali, konačno počne sa izradom baze podataka kroz koju će biti evidentirani svi odlasaci naših građana iz Crne Gore.

“Moramo znati tačno, koliko je građana Crne Gore napustilo našu državu, koliko je uzelo ispis iz Crnogorskog državljanstva, strah nas ostat ćemo bez stanovnika, posebno na sjeveru Crne Gore i da će svi preći da žive u Podgorici i južnim opštinamam”, zaključuju iz Euromosta.

Izvor: Dan