Šalterske sale područnih jedinica i filijala Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, od danas su zatvorene.

U toku trajanje ove Naredbe, dokumenta koja su istekla, a izdata su nakon 2008. godine (lična karta, pasoš i vozačka doz”vola) biće važeća.

Molimo građane koji imaju hitnu potrebu za izdavanjem novog dokumenta da se Ministarstvu unutrašnjih poslova obrate elektronskim putem na email adresu [email protected] ili da pozovu na brojeve telefona 020/225 341 i 020 203 275 i sačekaju dalje instrukcije”, navode u MUP-u.

Podsjećaju da Ministarstvo unutrašnjih poslova pruža građanima i elektronske usluge to jeste, putem portala www.dokumenta.me građani mogu podnijeti sljedeće zahtjeve: zahtjev za izdavanje izvoda iz registra rođenih; zahtjev za izdavanje uvjerenja iz registra crnogorskih državljana; zahtjev za izdavanje uvjerenja iz registra prebivališta.

“Ova dokumenta se dostavljaju na kućnu adresu kao vrijednosna pošiljka, putem kurirske službe, u kratkim rokovima”, navode u MUP-u.

Putem portala www.biraci.me, može se podnijeti zahtjev za promjenu adrese prebivališta koji se dostavlja nadležnoj područnoj jedinici ili filijali za građanska stanja i lične isprave.

Takođe, na web stranici Ministarstva unutrašnjih poslova (www.mup.gov.me) građani se mogu informisati o načinu i uslovima ostvarivanja određenih prava u oblasti izdavanja identifikacionih i drugih dokumenata.

“Pozivanjem broja 020/245-663 mogu se dobiti informacije o statusu podnijetog zahtjeva iz oblasti izdavanja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, kao i informacije o postupku dobijanja dozvole za privremeni boravak i rad stranaca”, saopšteno je iz MUP-a.

Izvor:CDM