Zatvor u Bijelom Polju ostao je 2018.godine bez preko deset hiljada eura,zbog nerealizacije projekta NVO,,Bjelopoljskog demokratskog centra”iz Bijelog Polja u kojoj je odgovorno lice Zdravko Janjušević. To je istraživačkom timu portala sjevercg potvrdio Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, koji je najavio da će kompletnu dokumentaciju ovog slučaja dostaviti nadležnom tužilaštvu na ocjenu i postupanje.

     Zatvor u Bijelom Polju

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore je obavijestio naš istraživački tim, da je kroz Javni konkuru “Partnerstvom ka reintegraciji” donijeta odluka da se dodijele sredstva NVO “Bjelopoljski demokratski centar”, PIB: 02649357,  gdje je 21. 12.2018. godine sa ovom organizaciom zaključen i Ugovor br.: 01-790-8223/18-5, kojim se navedenoj NVO dodjeljuju sredstva u iznosu od 10.675,80 eura.

          Zdravko Janjušević, direktor NVO,,Bjelopoljski demokrtaski centar”

Dopisom br. 01-790-8223/18-10 od 24.09.2019. godine, Ministarstvo pravde je obavijestilo NVO “Bjelopoljski demokratski centar” da raskida Ugovor iz razloga jer ,,Bjelopoljski demokratski centar” koji vodi Zdravko Janjušević, nije sproveo projekat u ugovorenom periodu, i da je isti dužan vratiti dodijeljena nenamjenski utrošena ili neutrošena sredstva.

Nakon što ova NVO nije povratila sredstva, Ministarstvo pravde je dopisom br.: 01-790-8223/18-13 od 13.03.2020. godine upozorilo NVO “Bjepopoljski demokratski centar” da nije izvršila povraćaj sredstava, i da je dužna da u roku od 45 dana prenesu sredstva u skladu sa instrukcijama datim od strane Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, uz prijetnju pokretanja odgovarajućeg postupka.

Kako po obavještenju Ministarstva finansija broj 062741/1 od 04.06.2020.godine nije evidentirana uplata od strane NVO,,Bjelopoljski demokratski centar” u korist glavnog računa državnog trezora, zaključno sa 03.06.2020.godine, to su se stekli uslovi da ovo ministarstvo predmet dostavilo Zaštitniku imovinskih-pravnih odnosa Crne Gore na dalje postupanje, naveli su iz Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Međutim, Zaštitnik imovinskih-pravnih odnosa Crne Gore navodi, da su u fazi pripremanja tužbe,  uvidom u Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata uvrdili, da je Nevladino udruženje “Bjelopoljski demokratski centar” Bijelo Polje izbrisano iz Centralnog registra privrednih subjekata dana 22.08.2019. godine, po prestanku obavljanja privredne djelatnosti

Kako je Ministarstvo pravde dopis o raskidu Ugovora dostavilo 24.09.2019. godine, a NVO “Bjelopoljski demokratski centar” izbrisano iz Centralnog registra privrednih subjekata 22.08.2019. godine, Zaštinik nije kako navode u svojem obavještenju bio u mogućnosti da pokrene sudski spor protiv navedene NVO, već će kompletnu dokumentaciju dostaviti nadležnom tužilaštvu na ocjenu i postupanje.

Interesantno, da je NVO,,Bjelopoljski demokratski cenatar” nakon raskida Ugovora 2019.godine, dodijeljeno kroz donacije još 134.303,00 eura, što se vidi kroz finasijski završni izvještaj za 2019.godinu, koji se nalazi na portalu poreske uprave..

Takodje, su ovoj organizaciji od strane raznih ministarstava dodijeljena sredstva i u 2020.godini.

Portal sjevercg je zatražio i od  NVO,,Bjelopoljskog demokrtaskog centra” da nam odgovore, na cijeli slučaj i šta se desilo sa dobijenim sredstvima.

Takodje, smo zatražili od Ministarstva javne Uprave da nam odgovore, kako je moguće da NVO koja nenamjenski utroše sredstva, ne povrati ih, a nakon toga joj se opet odobravaju sredstva?

Koje su to mjere koje se u tom slučaju preduzimaju od strane Ministarstava ili Komisija, s obzirom da je očigledno da Zaštitnik za imovinsko-pravne odnose Crne Gore, nije u mogućnosti da ih povrati preko sudskog postupka i da li su do sada svi potpisani Ugovori sa NVO ništavni, jer se kroz njih navodi, da će u slučaju nenamjenskog trošenje sredstava od strane NVO ili korisnika tih sredstava biti nadležan Osnovni sud u Podgorici?

Da li ta NVO može i nakon što nenamjenski utroši sredstva, da sledeće godine opet konkuriše na Javne konkurse za raspodjelu sredstava programima NVO i da im se odobre?

Da li imaju podatke koliko se predmeta nalazi kod Zaštitnika imovinsko-pravnih odnosa Crne Gore, kada se tiče NVO, koje su od 2017.godine nakon izmjene Zakona o NVO do 2021.godine, nenamjenski potrošile sredstva, a da nisu ista povraćena?