Zašto se kaže za nekoga da je pao sa kruške?

Ovaj izraz koristimo kada hoćemo da kažemo da je neko zbunjen, glup.

U narodnim pripovijetkama pod kruškom se skupljaju đavoli, na krušci se nalazi vještica.

Iako je kruška, prema rječniku, ”u staroj religiji, izvjesno, imala bolji ugled”, za šta se navode i brojni primjeri, naš narod ju je uglavnom doživljavao kao ”zlo drvo” na kome se skupljaju demoni, đavoli, vještice i druga zla čudovišta.

Zato je one koji bi se našli na krušci pa pali sa nje, narod smatrao ludim, glupim, nerazboritim. Tako su, onda, nastali i ustaljeni izrazi kao da je pao sa kruške (zbunjen,smeten) i nisam pao sa kruške (u značenju nisam lud, nisam budala, nisam glup).