Devetog maja 1950, Robert Šuman je predstavio svoj prijedlog kreiranja organizovane Evrope, poznatiji kao ”Šumanova deklaracija” (Schuman Declaration). Danas, deveti maj je postao evropski simbol (Dan Evrope) koji zajedno sa himnom i zastavom, identifikuje politički entitet Evropske Unije.

Šta je Dan Evrope?

Vjerovatno ste nekada naišli na podatak da se 9. maja obiljeležava “Dan Evrope“ i možda ste se zapitali o njegovom značenju. Mali broj ljudi u Evropi zna da je 9. maja 1950. godine učinjen prvi korak ka stvaranju onoga što mi sada poznajemo kao Evropsku Uniju.

U Parizu je toga dana, uprkos prijetnjama koje su se nadvijale nad cijelom Evropom od izbijanja Trećeg svetskog rata, francuski ministar spoljnih poslova Robert Šuman (Robert Schuman) pročitao svetskoj javnosti deklaraciju kojom je pozvao Francusku, Nemačku i druge evropske zemlje da udruže svoju proizvodnju uglja i čelika u “prvo konkretno stvaranje Evropske federacije”.

Ministar Šuman je predložio stvaranje nadnacionalne institucije koja bi upravljala industrijom uglja i čelika, sektorom koji je u to vreme predstavljao osnovu vojne industrije. Stavljanjem pod kontrolu ovako značajne industrije, budući rat ili sukob bi bio nezamisliv. Sve je počelo tog dana. Zato je na samitu lidera EU u Milanu 1985. odlučeno da se 9. maj proslavlja kao “Dan Evrope”.Svaka zemlja koja demokratskim putem odluči da pristupi Evropskoj uniji prihvata i njene fundamentalne vrijednosti kao što su mir i solidarnost. Ove vrijednosti se izražavaju kroz ekonomski i socijalni razvoj obuhvatajući dimenzije životne sredine i regiona što su garancije za pristojan životni standard za sve građane.