Zašto fakulteti do sada nisu poštovali odluke o plaćanju magistarskih studija

Studenti magistarskih studija Univerziteta Crne Gore koji nijesu u roku odbranili magistarski rad ili ne donesu uplatnicu koja garantuje nastavak studija dobiće ispisnice sa fakulteta. To je navodeno u zakonskim aktima UCG-a. Ova stavka postoji od uvođenja Bolonje, ali je sporno što je, kako tvrdi UCG, univerzitetske jedinice nisu primjenjivale. Zbog toga je Upravni odbor UCG-a 18. septembra dekanima fakulteta uputio dopis u kome se između ostalog navodi da u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju regulišu status studenata magistarskih studija. Međutim, fakulteti su odlučili da počnu sa primjenom zakona a da o tome nisu obavijestili studente, već se od studenata magistarskih studija zahtijeva da preko plaćenog iznosa školarine uplate dodatnih hiljadu eura ili će u suprotnom biti ispisani.

Zašto je odlučeno baš sada da se primijeni ova odluka sa  UCG-a, kao ni sa fakulteta još uvijek nije objašnjeno.

Nezadovoljni ovom odlukom studenti magistarskih studija su danas organizovali protest sa kojeg su zatražili da im Rektorat što prije odgovori na njihov prigovor na odluku UCG da plaćaju dodatnih hiljadu eura za odbranu magistarskog rada.

Naime, oni tvrde da magistarski rad nije klasičan ispit i da su plaćanjem dodatnih hiljadu eura diskriminisani u odnosu na prethodne generacije koje nijesu imale tu obavezu.

Maša Elezović zbog magistarskih studija u Londonu, odakle se vratila juče, nije uspjela da završi magistarski rad na Ekonomskom fakultetu u novom roku.

“Tako da smo znali da treba završiti u roku od godinu dana sigurna sam da na ovom platou se ne bi nalazilo ovoliko studenata i naše obaveze bi davno bile završene i ne bismo bili u situaciji gdje se neka pravila donose retroaktivno i u dugovima smo u kojima nijesmo ni znali da ćemo biti”, kazala je Maša Elezović, prenosi TVCG.

U većem problemu je studentkinja Filološkog fakulteta Milica Milošević, koja je predala magistarski rad, i čeka odobrenje komisije.

“Meni je ostala samo procedura, uplatila sam dvije hiljade eura i moraću dodatno opet, mislim da to nije u redu jer sam svoje obaveze završila na vrijeme”, kazala je Milica Milošević.

Ekonomski, Elektrotehnički i Filološki fakultet na sajtovima su istakli obavještenja sa rokovima do kojih bi studenti magistarskih studija trebalo da regulišu svoj status. Taj rok na Ekonomskom fakultetu ističe sjutra, na Filološkom 4. oktobra, a na Elektortehničkom 7. oktobra.

Ukoliko istekom tih rokova studenti dobiju ispisnice najavljuju da će tužiti fakultete.

“Do sad nas niko nije ugrozio, ali sjutra ćemo biti ugroženi, jer ćemo biti ispisani”, kazao je Popović.

Izvor: CDM