Zaposleni KJU ,,Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” posjetili su Dom starih ,,Bijelo Polje” i razmijenili radna iskustva sa zaposlenima naše ustanove.

Radna razmjena trajala je nedelju dana, a naši zaposleni imali su priliku da sa kolegama iz Sarajeva razmijene znanja i iskustva na polju medicinske i socijalne zaštite korisnika.

Naša ustanova ima sjajnu saradnju i prijateljstvo sa Domom starih iz Sarajeva koja će se nastaviti i u narednom periodu.

,,Radne razmjene su odličan način da se ojača regionalna saradnja, učvrste prijateljski odnosi domova za stara lica, podijele znanja i iskustva, a sve u cilju stvaranja boljih uslova boravka za naše korisnike”, rekao je direktor Doma starih Dejan Pavićević i zahvalio divnim kolegama iz Sarajeva na posjeti.