Formirana je radna grupa za izradu Predloga zakona o izmirenju obaveza prema bivšim radnicima iz rudarske i metalske industrije, koju čine predstavnici ministarstava ekonomskog razvoja i finansija i socijalnog staranja.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja saopšteno je da će zakon o izmirenju obaveza prema bivšim radnicima iz sektora rudarske i metalske industrije dati osnovu za izmirenje obaveza prema bivšim radnicima društava Kombinat aluminijuma Podgorica (KAP), Prerada Podgorica, Kovačnica Podgorica, Rudnici boksita Nikšić, Metalac Nikšić i Fabrika elektroda Piva Plužine.

Nakon niza sastanaka sa predstavnicima bivših radnika, ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović inicirao je formiranje Radne grupe za izradu predloga zakona.

“Zakonom će biti precizirani kriterijumi, rokovi i dinamika isplate otpremnina ovim bivšim radnicima. Osnovni cilj koji će se postići ovim zakonskim rješenjem jeste da se obezbijedi jednakost svih grupa bivših radnika, na način što će otpremnine dobiti svi radnici iz sektora rudarske i metalske industrije”, navodi se u saopštenju.

Ti radnici su, kako se dodaje, godinama bili eksploatisani i izigrani od prethodne Vlade koja ih je diskriminisala i grubo kršila prava koja im garantuje Ustav, dok su više puta najavljivali rješavanje njihovog problema.

„Kako smo ovu godinu proglasili godinom socijalne pravde, ispravljanje nepravdi činjenih tri decenije ka ovim i drugim radnicima pokazuje spremnost ove Vlade da ispuni obećanje koje je koje je dala pa će pravda napokon biti zadovoljena za više od 650 bivših radnika koji su zbog pokretanja stečajnog postupka bili primorani da napuste svoja radna mjesta”, kazao je Milatović.

On je naveo da će ti radnici i njihove porodice koje je prethodna vlast dovela na rub egzistencije na ovaj način biti u situaciji da nakon mnogo godina poboljšaju svoj socijalni i ekonomski položaj.

Vlada će, kako se zaključuje, i u narednom periodu nastaviti da ispunjava svoja obećanja i da se bori za dostojanstvo i prava svakog radnika, za socijalnu jednakost i za status radnika kao partnera u društvenoj proizvodnji.

Izvor:RTCG