EKONOMIJA

Žabljaku vratiti epitet regionalnog turističkog centra

Predsjednik opštine Žabljak Veselin Vukićević tvrdi da se mogu pohvaliti brojnim realizovanim projektima, kao i onim koji su u fazi pripreme, a koji će dodatno razviti opštinu i u krajnjem vratiti gradu epitet regionalnog turističkog centra.

Vukićević u razgovoru za Dnevne novine navodi da se u Opštini trude da unaprijede putnu, vodovodnu i komunalnu infrastrukturu, kako bi na taj način stvorili preduslove za realizaciju krupnih investicija, u prvom redu u ugostiteljske kapacitete najviše kategorije.

On je podsjetio da su stvoreni preduslovi za rješavanje pitanja upravljanja čvrstim i tečnim otpadom, kao i da je reciklažni centar stavljen u pogon, te da je završena prva faza prečistača otpadnih voda, a najveći dio gradskog jezgra povezan je na kanalizacionu mrežu.

“Za ovu godinu planirali smo priključenje na kanalizacionu mrežu više gradskih ulica. Planirana je izgradnja sanitarne kade, a kako je evidentno da će Žabljak biti mjesto intenzivne građevinske aktivnosti, u planu je izgradnja deponije za građevinski otpad”, kazao je Vukićević.

Poseban izazov za lokalnu samoupravu, kako kaže, predstavlja i jačanje infrastrukture, s obzirom da Žabljak iz godine u godinu bilježi značajan porast turista, naročito tokom ljetnje sezone.

“Jedan od problema jeste nedostatak parking mjesta. S tim u vezi, raspisan je tender za izgradnju javne garaže, koja će imati oko 140 mjesta. Realizacijom ovog projekta, značajno ćemo relaksirati centar grada. Takođe, raspisan je tender za rekonstrukciju trotoara u užem gradskom jezgru. U planu je i raspisivanje konkursa za idejno rješenje uređenja gradskog trga”, istakao je Vukićević.

Navodi da su svjesni da je bez kvalitetne saobraćajne infrastrukture nemoguće razvijati turizam, pa su stoga realizovani brojni projekti.

“Prošle godine završen je put do skijališta Savin kuk, kao i parking prostor za dnevne skijaše. Na potezu Vlajkova krivina-Usijek, izgrađen je trotoar i postavljena nova rasvjeta. Završeni su radovi u Ulici Baja Pivljanina, kao i na saobraćajnici do Spomen parka. Na proljeće počinju radovi na rekonstrukciji Ulice vojvode Mišića. Prošle godine počeli su radovi na izgradnji ulice od gradske tržnice do Ravnog Žabljaka, čiji nastavak očekujemo vrlo brzo. U toku je projektovanje saobraćajnice od Ravnog Žabljaka do hotela Durmitor. Radovi se izvode i na izmještanju dionice lokalnog puta ŽabljakTepca, kako bi jedno od splavišta na Tari, koje se nalazi u Tepcima, učinili dostupnijim turistima. Značajna sredstva su utrošena na rekonstrukciju asfaltnog zastora”, rekao je Vukićević.

Ističe da nije zapostavljena ni lokalna putna infrastruktura. Preko projekta “Razvoj klastera i transformacija ruralnih područja” asfaltirano je 800 metara puta u MZ Poščenski kraj. Ove godine, kroz isti projekat, kandidovano je 10 aplikacija za asfaltiranje putnih pravaca, ukupne dužine oko 6,5 kilometara.

U saradnji sa Vojskom Crne Gore, rekonstruisan je oko 21 kilometar makadamskih puteva u seoskom području. Vojska je izvršila proboj makadamskih puteva, u dužini od 1.850 metara, a izvršeno je i nasipanje putnog pravca u katunu Dobri do.

Vukićević ističe da su poljoprivreda i turizam definisani kao razvojne šanse, i stoga je gro aktivnosti lokalne samouprave usmjeren ka poboljšanju uslova za razvoj ove dvije privredne grane.

“Opština, u saradnji sa resornim ministarstvom, ulaže značajna sredstva u seosku infrastrukturu. Tako su prošle godine završeni radovi na vodovodu Zminica, kao i radovi na prvoj fazi rekonstrukcije vodovoda u Njegovuđi. Ove godine slijede radovi u okviru druge faze, čime će rekonstrukcija ovog vodovoda biti okončana. Završeni su radovi u okviru prve i druge faze na izgradnji vodovoda Krš. Realizacijom treće faze, koja je planirana u ovoj godini, završiće se ovaj izuzetno značajan projekat. Opština je treću fazu kandidovala kroz projekat ‘Razvoj klastera i transformacija ruralnih područja’, koji realizuju Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i IFAD. Takođe, kroz isti poziv kandidovali smo projekat izgradnje vještačke akumulacije u Šarancima”, napomenuo je Vukićević.

Kroz budžet za ovu godinu, Opština je značajno povećala stavku Izdaci za poljoprivredu.

Potpisan je ugovor o sufinansiranju premije osiguranja za osiguranje poljoprivredne proizvodnje registrovanih poljoprivrednih proizvođača, koji predviđa učešće Opštine od 30 odsto iznosa premije. Resorno ministarstvo plaća 50 odsto, a poljoprivrednici 20 odsto premije.

Takođe, Opština učestvuje u sufinansiranju otkupa mlijeka, tokom zime i proljeća, kako se otkup ne bi prekidao.

Prošle godine, učestvovali smo u nabavci 10 solarnih panela za domaćinstva koja izdižu na katune. Opština je finansirala 50 odsto troškova, a domaćinstva i UNDP učestvovali su sa po 25 odsto.

Prioritet Opštine u narednom periodu, kako kaže Vukićević, biće i da se Žabljaku vrati epitet zimskog regionalnog centra, što će pokušati da se uradi u saradnji sa Vladom.

“Pored pomenutog putnog pravca do skijališta Savin kuk i parkinga, u toku je projektovanje za izgradnju žičare šestosjeda i četiri kilometra novih skijaških staza”, kazao je Vukićević.

Kroz projekat rekonstrukcije sistema vodosnabdijevanja Žabljak, stvaraju se preduslovi za vještačko osnježavanje, formiranjem vještačke akumulacije na Savinom kuku, u koji će biti dovedena voda sa preliva Modrog jezera, a 70% radova na izgradnji akumulacije je već realizovano.

Osim toga, Opština je finansirala izgradnju nordijske ski-staze, kao još jedan segment zimske turističke ponude. Ova staza je dobila sertifikat Međunarodne skijaške federacije, što znači da se na njoj mogu organizovati takmičenja pod okriljem ove institucije.

Vukićević je najavio da očekuje skori početak radova na izgradnji hotela na mjestu nekadašnjeg hotela “Durmitor”. U izgradnju novog-starog hotela (izgled hotela će biti identičan onom starom), kompanija Adriatic Properties uložiće oko 20 miliona eura.

Opštine sa sjevera imaju veliki problem sa migracijom, pa ni Žabljak nije pošteđen u tom pogledu. Stoga, lokalna samouprava pokušava da obezbijedi uslove za investicije, koje bi otvorile nova radna mjesta, i na taj način, dale mogućnost mladim Žabljačanima da ostanu u svom rodnom gradu, ali i privukle mlade iz drugih gradova.

“Brojne najavljene investicije obezbijediće nova radna mjesta. Vrlo brzo očekujemo otvaranje Aroma tržnog centra. Predstavnici ove kompanije su već obavili intervjue sa zainteresovanim strankama. Očekujemo skoro otvaranje i savremene benzinske pumpe na novoj lokaciji. Najavljena ulaganja u hotelske kapacitete prestavljaju izvanredne mogućnosti za naše mlade da svoju perspektivu vežu za Žabljak. Takođe, izuzetno su izdašne podsticajne mjere resornog ministarstva koje su usmjerene na razvoj poljoprivrede. Raduje nas činjenica da sve više mladih vidi svoju šansu u poljoprivrednoj proizvodnji”, naveo je Vukićević.

Ispoštovana želja građana

Prvi čovjek opštine Žabljak pozdravio je jednoglasan stav odbornika lokalnog parlamenta da se povuče Plan privremenih objekata u NP Durmitor, koji je prouzrokovao mimoilaženje u stavovima Opštine građana se jedne i Ministarstva održivog razvoja i turizma sa druge strane.

“Opština Žabljak je, u prvom redu, servis građana Žabljaka i smatram da su se građani, preko izabranih predstavnika, decidno izjasnili po ovom pitanju. Više puta sam objasnio da Opština nema neka velika ovlašćenja kada su u pitanju ovakvi i slični projekti. Opet ističem da Plan privremenih objekata donosi Ministarstvo održivog razvoja i turizma, na predlog JP Nacionalni parkovi i NP Durmitor. Nadležni sekretarijat Opštine daje mišljenje na taj plan, koje nije pravno obavezujuće. Na kraju, pozdravio bih spremnost Ministarstva održivog razvoja i turizma da povuče pomenuti Plan, i na taj način ispoštuje volju građana Žabljaka. Ne smatram da je razlika u stavovima bila dramatična”, objašnjava Vukićević.

On je mišljenja da je i Ministarstvu i građanima javni interes u prvom planu, samo što taj interes treba zajednički, kroz dijalog, da se definiše.

Opština ne duguje nikome ni cent

Vukićević navodi da je Opština finansijski stabilna, te da s ponosom ističe činjenicu da, na današnji dan, Opština ne duguje nikome ni cent, što je, kako kaže, u današnje vrijeme rijetkost. Prema njegovim riječima, Opština ima optimalan broj zaposlenih i sva radna mjesta su popunjena u skladu sa aktima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

“Domaćinski odnos prema budžetskim sredstvima, briga o svakom evru, doveli su nas u poziciju da možemo reći da je finansijska situacija sasvim stabilna. Jedini problem predstavlja podatak da imamo određena sredstva u Atlas banci. Nadamo se da ćemo, kroz stečajni postupak, uspjeti da naplatimo potraživanja”, navodi Vukićević.

Usvajanjem izmjena Zakona o finansiranju lokalne samouprave opštine na sjeveru će dobiti više novca, što je, kaže Vukićević, od izuzetnog značaja za razvoj sjevera.

“Svjedoci smo migracija mladih ka Podgorici i primorju, tako da se nadam da će ovaj potez pomoći da se stvore uslovi da znatno poboljšamo ekonomske parametre. Novi Zakon će nam donijeti značajne finansijske benefite. Na osnovu poreza na dohodak fizičkih lica planiran je primitak od 400.000 eura, što je u odnosu na prošlu godinu skoro četiri puta veći prihod. Takođe, po osnovu istog Zakona, promjenom Pravilnika za dodjelu sredstava iz egalizacionog fonda, planiran je transfer opštini Žabljak u iznosu od 800.000 eura. Poređenja radi, prošle godine, po ovom osnovu, opština Žabljak je dobila oko 600.000 eura. To je povećanje prihoda u iznosu od pola miliona eura, što je za naše uslove izuzetno značajna suma”, kazao je Vukićević.

Ova sredstva će, kako kaže, biti usmjerena na poboljšanje ukupne infrastrukture u gradu i prigradskim naseljima, kako bi podigli nivo kvaliteta života naših sugrađana, ali i stvorili preduslove za nove investicije u naš grad.

Uskoro turistički kompleks na mjestu “Mediterana”

Opština Žabljak najavila je ranije da će biti valorizovan lokalitet bivšeg vojnog odmarališta “Mediteran”, koji predstavlja jednu od najatraktivnijih lokacija na Žabljaku.

“Mogu da vas informišem da je potpisan ugovor o dugoročnom zakupu ovog odmarališta. Ove aktivnosti su u nadležnosti Vlade i Savjeta za privatizaciju. U toku je izrada potrebne dokumentacije, i vrlo brzo očekujemo početak radova na izgradnji turističkog kompleksa, što će značajno obogatiti našu turističku ponudu”, kazao je Vukićević.

Izvor: Dnevne novine