Iako je prošlo devet mjeseci otkad je u jednom od kontejnera u centru Bijelog Polja pronađena mrtva beba, ni do danas se u ovom predmetu skoro nije krenulo sa mrtve tačke. Izuzev izuzetih tragova koji su upućeni na vještačenje u Forenzički centar u Danilovgrad, malo je toga poznato kad je ovaj slučaj u pitanju. Viši državni tužilac u Bijelom Polju Vladan Đalović kazao je za Dan da je u okviru svojih nadležnosti uradio sve što je trebalo

U nalazu koji je u Više državno tužilaštvo u Bijelo Polje stigao iz Podgorice, gdje je izvršena obdukcija, ne može se sa sigurnošću utvrditi razlog smrti novorođene bebe. Obdukcija je trebalo da pokaže da li je beba živa rođena i ako jeste koliko je vremena živjela. Na osnovu nalaza koje smo dobili ne može se utvrditi uzrok smrti, jer je leš bio u poodmaklom stadijumu truljenja, odnosno raspadanja”, pojasnio je Đalović.

U međuvremenu, kako je kazao Đalović, čeka se da se neki DNK profil podudari sa onim koji je nađen ili se dobije konkretna informacija o ovom događaju.

Slučaj je proslijeđen Osnovnom državnom tužilaštvu i kratko je saopšteno da će nastaviti sa daljim aktivnostima.

Portparol Višeg tužilaštva Hasan Lukač je kazao da je sa sigurnošću utvrđeno da se radi o ženskom djetetu.

“Utvrđeno je da je beba živa rođena, i to u normalnom stadijumu, odnosno devet mjeeeci, koliko je potrebno, i da je bila stara oko mjesec dana”, kazao je Lukač.

Iz policije su kazali da su detaljno istraživali slučaj bebe ostavljene u kontejneru 17. jula prošle godine.

Bebu su u kontejneru istovarenom u smećaru pronašla dvojica komunalca. Policija je u okviru istrage kontaktirala sa svim domovima zdravlja i bolnicama kako bi identifikovala majku novorođenčeta.

Inače, lani je policija evidentirala tri sumnjive smrti novorođenčadi u Crnoj Gori, za koje se sumnja da su ubistva.

Od 1990. do 1. aprila 2019. godine, crnogorska policija je evidentirala 35 ubistava novorođenčadi, pokazuju podaci koje je Dan na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, preko MANS-a, dobio od Uprave policije.

Deset slučajeva oduzimanja života novorođenim bebama ostalo je neriješeno do danas, dok se 25 smatra riješenim.

Kazne od šest mjeseci do pet godina

Članom 146 Krivičnog zakonika Crne Gore propisano je da će se „majka koja liši života svoje dijete za vrijeme porođaja ili neposredno poslije porođaja, dok kod nje traje poremećaj izazvan porođajem, kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina”.

Ko protivno propisima o vršenju prekida trudnoće bremenitoj ženi sa njenim pristankom izvrši pobačaj, započne da vrši pobačaj ili joj pomogne da izvrši pobačaj kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine -propisano je članom 150 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Za teško ubistvo djeteta zaprijećena je kazna od 10 do 40 godina zatvora, a za djelo koje ostane u pokušaju sud može da izrekne blažu kaznu.

Ubistvo djeteta dobija epitet teškog pod određenim okolnostima, dok je, sa druge strane, čedomorstvo ubistvo koje izvrši majka za vrijeme ili neposredno poslije porođaja.

Izvor:RTCG