Za pošumljavanje opredjeljeno 280.000 evra

Vlada Crne Gore opredjelila je dodatnih 280.000 evra za pošumljavanje u pet crnogorskih gradova. Kako nam je u telefonskom razgovoru rekao direktor Uprave za šume Nusret Kalač 100.000 je namjenjeno za nabavku novih sadnica, 150.000 za radnu snagu i 30 hiljada evra za pripremu terena za pošumljavanje. Ovaj posao zahtijeva i pripremne radove, za koje se podrazumijeva mašinsko i ručno uklanjanje nesagorjelih ostataka drveta i žbunja i njegovo sakupljanje u gomile na udaljenosti od po 20 metara.

Planirano je da se pošumi 153 hektra od čega će najveća površina novog zasada biti u Pljevljima na 112 hektara.

Uglavnom će biti sadnice jele i smrče oko 460.000 komada. Od toga će 330.000 biti zasađeno u pljevaljskoj opštini. Tender za nabavku sadnog materijala otvoren je 27. avgusta, a pravo da se prijave na tender imaju sva pravna i fizička lica koja se bave rasadničkom proizvodnjom, kaže Kalač.

Oni koji se budu prijavili na tender moraju, između ostalog, dostaviti uvjerenja o zdravstvenoj ispravnosti sadnog materijala, tj. da je propisanog kvaliteta – A klase.

Izvor: portalpljevlja