Tokom predstojeće požarne sezone na raspolaganju će biti 600 vatrogasaca sa oko 200 vozila, zatim oko 150 dobrovoljaca iz četiri dobrovoljna vatrogasna društva sa oko 20 vozila. U gašenju eventualnih požara na raspolaganju će biti i tri aviona Avio-helikopterske jedinice MUP-a sa šest pilota i jedan helikopter Vojske Crne Gore, istaknuto je na sastanku Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje.

Što se tiče požarne sezone, članovi Operativnog štaba su upoznati sa preduzetim mjerama i radnjama nadležnih organa i službi u cilju smanjenja rizika od požara. Posebno je istaknuta činjenica da je stanje zaštite i spašavanja od požara u preventivnom i operativnom smislu unaprijeđeno kroz dodatno angažovanje ljudskih kapaciteta i nabavku neophodne opreme i sredstava u Upravi za šume i JP Nacionalni parkovi.

Kako se navodi u saopštenju Direktorata za vanredne situacije, konstatovano je da su službe zaštite i spašavanja spremne za predstojeću požarnu sezonu, te da će zajedno za raspoloživim kapacitetima Direktorata za vanredne situacije i ostalim subjektima učestvovati u gašenju požara na otvorenom prostoru.

Na sastanku Operativnog štaba je ukazano na potrebu pojačanog angažovanja Uprave policije u danima povećanog rizika od požara, na teritoriji sa pojačanom požarnom opasnošću.

“Operativni štab apeluje na građane da budu odgovorni prema svojoj i tuđoj imovini, da očiste svoja dvorišta i imanja od gorivog materijala, da ne pale vatru u periodu pojačane požarne opasnosti, odnosno da ako to moraju učiniti obavijeste službe zaštite i spašavanja. Takođe, da poštuju znake upozorenja loženja vatre na otvorenom prostoru, ugase početni požar ukoliko su u mogućnosti to uraditi bezbjedno, prijave izazivače požara nadležnim organima, i da na taj način, svojim odgovornim ponašanjem i sprovođenjem preventivnih mjera zaštite od požara, daju najbolji doprinos smanjenju rizika od nastanka požara”, navodi se u saopštenju.

Na tom sastanku je analiziran Izvještaj za 2018. godinu, gdje je zaključeno da se svim izazovima tokom prošle godine odgovorilo profesionalno, odgovorno i pravovremeno.

izvor: rtcg.me