Programom “Stop sivoj ekonomiji”, koji počinje u ponedjeljak, 190 mladih visokoškolaca će biti zaposleno u Poreskoj i upravama za inspekcijske poslove, policije i carina.

Direktor Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) Suljo Mustafić, kazao je da će visokoškolci, sa radnim iskustvom minimum devet mjeseci, dobiti priliku da rade sedam mjeseci.

„Za pružanje tehničke podrške i pomoći službenicima u PU angažovano je 80 visokoškolaca, dok će u Upravi za inspekcijske poslove osposobiti njih 60. Takođe, u Upravi policije projektno će raditi 40 učesnika, a u Upravi carina deset“, rekao je Mustafić na konferenciji za novinare.

Korisnicima će, kako je kazao, mjesečna zarada u neto iznosu biti 300 eura, za čiju namjenu je Zavod opredijelio 696 hiljada eura.

Mustafić je naveo da je nezaposlenost jedna od dominantnih izazova ukupne nezaposlenosti u državi.

“Od 36,6 hiljada nezaposlenih, koliko ih je trenutno na evidenciji ZZZ-a, 4,66 hiljada je visokoškolaca. Ukupan broj nezaposlenih mladih do 30 godina je 6,89 hiljada i njihovo učešće iznosi 18,8 odsto”, precizirao je Mustafić.

Stopa registrovane nezaposlenosti od 15,78 odsto je značajno snižena u odnosu na isti dan prošle godine kada je iznosila 18,62 odsto.

Program Stop sivoj ekonomiji četvrtu godinu realizuju ZZZ i Poreska, Uprava za inspekcijske poslove, policije i carina, koja je prvi put programski partner. Nosilac programa je i ove godine Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

“Namjera nam je da doprinesemo podizanju svijesti da je neformalno poslovanje društveno neprihvatljivo ponašanje i svi koji ignorišu taj fenomen pretvaraju ga u socijalno prisutan i prihvatljiv“, rekao je Mustafić.

Prethodne tri sezone kroz projekat je u PU, Upravi za inspekcijske poslove i Upravi policije bilo uključeno 425 mladih visokoškolaca.

Direktor PU Miomir M. Mugoša, kazao je da je 220 kandidata tokom prethodne tri godine bilo dio PU, a od ponedjeljka još njih 80.

“Možemo da iskažemo najveće impresije kad je u pitanju ovaj projekat, a 56 kandidata je iz prethodne tri godine nastavilo svoj angažman u PU, od toga 26 kandidata su dobili standardni odnos, a 30 angažovano na osnovu ugovora“, precizirao je Mugoša.

Direktor Uprave policije Veselin Veljović, kazao je da će u toj instituciji raditi 40 kolega, kojima će stvoriti dobre uslove da, pored teorijskih steknu i praktične vještine, koje će im stvoriti šansu da ostanu da rade u državnim organima ili u nekim drugim organizacionim cjelinama.

Uprava policije i ti nadležni organi prethodnih mjeseci formirali su operativni tim koji su kontrolisali preduzeća u Crnoj Gori, a pod posebnom pažnjom je 14 preduzeća i njihovih kontrola.

“Za ova četiri mjeseca sproveli smo 30 zajedničkih kontrola, 55 osoba je procesuirano i podnešene su 52 krivične prijave. Šteta nastala po budžet je oko 315 hiljada eura”, precizirao je Veljović.

U tim aktivnostima je zaplijenjeno oko 20 hiljada šteka cigareta koje su bile naminjene ilegalnom tržištu sa vrijednošću na tržištu oko 340 hiljada eura.

Direktor Uprave za inspekcijske poslove Alija Košuta, rekao je da je u prvoj godini bilo 15 korisnika, u 2017. godini 30, u prošloj 60, a ove takođe 60 korisnika.

“Ti mladi ljudi zaista pomažu u završavanju svakodnevnih obaveza. Oni su uključeni obično na suzbijanju sive ekonomije, odnosno Tržišna, Isnpekcija rada, Turistička, Zdravstveno-sanitarna i Odsjek za inspekciju za igre na sreću”, rekao je Košuta.

On je kazao da su u 2017. godini zaposlili za stalno osam osoba, a 18 korisnika po ugovoru. U prošloj godini su zadržana 22 korisnika po ugovoru, a znatan broj od njih će angažovati za stalno.

Pomoćnica direktora Uprave carina Ana Raičević, kazala je da je program Stop sivoj ekonomiji višestruko značajan.

“Ciljevi programa su suzbijanje sive ekonomije i podrška u rješavanju nezaposlenosti mladih ljudi kroz podizanje njihovih radnih kapaciteta”, rekla je Raičević.

izvor: rtcg.me