VUČETIĆ: DODITE I UVJERITE SE KAKVO JE STANJE U AZILU

Nvo “Zaštitimo životinje” objavila je snimak, za koji tvrde, da je napravljen u azilu za pse kojim upravlja Komunalno Berane, a optužbe na račun lošeg stanja i tretmana životinja direktor Komunalnog predužeća, Savo Vučetić, kategorično negira i smatra zlonamjernim.

” Što se tiče uslova smještaja i higijene u azilu, moramo pomenuti da je kanalizacioni sistem odraden, a cistjerna sa vodom je stalno u skloništu za potrebe redovnog održavanja.Sa samog snimka se vidi da je higijena na solidnom nivou (bez obzira na dizanje onolike tenzije), čak se i vide granule koje su posute po betonu, a boksovi se uredno redovno peru.Što se tiče izgladnjivanja pasa to je klasična izmišljotina i podvala. Psi se sakupljaju sa ulica i dopremaju iz drugih opstina iz okruženja pa se ne moze očekivati da su udržani i uredni ” kazao je Vučetić povodom objavljenog smimka dodajući da psi u beranskom sklonistu “gladni i žedni nijesu, niti će biti”.

Nevladina organizacija koja je objavila snimak navodi da su tokom dvije posjete azilu uslovi u kojima žive psi nezadovoljavajući, kao i da je tretman pasa nehuman.

” Što se tiče pokopa pasa i eutanazije, DOO ,,Komunalno” Berane ima zaključen Ugovor sa veterinarskom ambulantom Dr Ralević, koja redovno vrši preglede i samo uz zapisnik i predlog veterinara se vrši eutanazija, za šta postoje svi zapisnici i računi. Sklonište ima projektom predviđenu i napravljenu grobnu jamu za eutanazirane pse lutalice koja se nalazi u krugu skloništa, a isto je cjelokupno propisno ograđeno, pa ni nama nije jasno koje su jame i rupe snimali tvorci snimka” reagovao je Vučetić na optužbe dodajući da bager koja je na snimku nije vlasništvo tog preduzeća i da ne te razlog za dovodenje u vezu sa njihovim radom.

Sklonište za zaštitu pasa i ostalih životinja, azil, u Beranama je otvoreno početkom 2015. godine, a prema podacima u njemu je bilo smješteno 687 , od čega je 441 pas udomljen, 210 eutanizirano, a trenutno u azilu ima 36 pasa.

” Sklonište su do sada više puta obilazile i vršile kontrolu nadležne inspekcije kao i Uprava za bezbjednost hrane i Uprava za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove, te nije bilo éak ni ukaza da se otklone nepravilnosti ” rekao je Vučetić i pozvao sve da posjete azil i uvjere se u kakvim su uslovima smješteni psi.

Na facebook stranici NVO koja je napravila sporni snimak nema podataka o toj organizaciji, kao ni aktivnosti koje su sproveli.

Izvor: Radio Berane