Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović, uručio je vrijednu opremu andrijevačkoj Službi zaštite i spašavanja namijenjenu da se koristi u operativnim aktivnostima na poslovima zaštite stanovništva od požara i prirodnih nepogoda.

On je tom prilikom saopštio da se radi o donaciji vrijednoj 18.800 eura koja je obezbijeđena preko regionalnog projekta „Upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu“.

“Ovo je jedna od uspješno završnih aktivnosti ispunjavanja obaveza koje se tiču donacija koje predviđa projekat ‘Upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu’, na način što je za Službu zaštite i spašavanja u Andrijevici obezbijeđena protivpožarna oprema. Tu su protivpožarni kombinizoni, rukavice i šlemovi, specijalna odijela i čizme za vatru, nosila za povrijeđene, kao i radna i druga neophodna oprema”, naglasio je Stijović.

On je kazao da su kroz ovu donaciju stvoreni uslovi da pripadnici Službe zaštite i spašavanja na pravi način reaguju u vanrednim okolnostima.

“Na ovaj način Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je, u saradnji sa Svjetskom bankom, dalo puni doprinos da ovaj kraj ima opremljenu Službu zaštite i spašavanja koja je zadužena da pravovremeno reaguje prilikom požara i u drugim vanrednim situacijama”, dodao je Stijović.

On je kazao da će kod Vlade pokrenuti inicijativu da se andrijevačkoj Službi zaštite i spašavanja obezbijedi kamion za gašenje požara, s obzirom da trenutno posjeduje samo jedno vozilo za ove namjene.

“Nabavka vatrogasnih vozila nije u nadležnosti Ministarstva na čijem se čelu nalazim. Ali, ja ću to pitanje pokrenuti kod Vlade, sa ciljem da se iznađe mogućnost da se za potrebe andrijevačke Službe zaštite i spašavanja obezbijedi još jedno vozilo za gašenje požara”, rekao je Stijović.

Na vrijednoj donaciji zahvalio se predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, rekavši da je nabavka nove opreme pokazatelj da nadležne institucije pridaju poseban značaj zaštiti materijalnih dobara i spašavanju ljudskih života.

“Do sada naša Služba zaštite i spašavanja nije bila opremljena onako kako to pravila nalažu, ali će nabavkom ove opreme uslovi za njen rad biti značajno unaprijeđeni. Uz to, Opština će pomenutoj službi ustupiti jedno terensko vozilo, u nadi da ćemo ubrzo, uz pomoć donatora, nabaviti još jedan kamion za gašenje požara. Sve to govori da su nadležne institucije posvetile punu pažnju adekvatnoj zaštiti ljudskih života i materijalnih dobara”, istakao je predsjednik Opštine.

Ćulafić je saopštio da je, uz angažovanje novih radnika, nakon višegodišnjeg prekida, ponovo uspostavljen rad treće smjene u Službi zaštite i spašavanja.

“Svi smo bili svjedoci da je za vrijeme vladavine prethodne lokalne vlasti ukinut rad treće smjene u Službi zaštite i spašavanja, što nije bio slučaj nigdje u Crnoj Gori. Mi smo, upošljavajući nove radnike, ponovo uspostavili rad treće smjene. Time će pomenuta Služba, raditi neprekidno 24 časa, onako kako to i propisi nalažu. Na taj način pripadnici Službe zaštite i spašavanja će biti u stalnoj pripravnosti i moći će da blagovremeno i efikasno djeluju prilikom vanrednih sitacija”, naglasio je Ćulafić.

Na vrijednoj donaciji zahvalio se i komandir Službe zaštite i spašavanja Nemanja Jovović.

Izvor: RTCG