Senat Univerziteta Crne Gore je razmatrajući upisnu politiku za studijsku 2017/18. godinu predložio upis istog broja studenata kao prošle godine, vodeći računa o licenci, uz izuzetak za Visoku medicinsku školu Medicinskog fakulteta za koju se predlaže obustava upisa, navodi se u saopštenju dostavljenom medijima.

Prošle godine na osnovnim studijama ukupno je raspisano 3.609 mjesta. Predloženo je da na specijalističke studije u akademskoj 2017/2018 bude upisan 2.241 kandidat, što je takođe na nivou prošle godine.

“U skladu sa novim nastavnim planovima i programima, broj predmeta smanjen je za trećinu, što je kvalitativni pomak u kvalitetu nastave, razvoju sopstvenog kadra, a u pravcu finansijske održivosti Univerziteta Crne Gore. Radi implementacije principa afirmativne akcije predloženo je da i ove godine ukupan broj za svaki studijski program biće povećan za jedan odsto za osobe sa invaliditetom i pripadnike albanske i manjinskih zajednica Roma, Aškalija i Egipćana”, navode u saopštenju.

Senat Univerziteta je zauzeo stav da se obrati Vladi Crne Gore povodom odluke da sjedišete studijskog programa Visoka medicinska škola ostane u Beranama.

“Senat je kroz dodatne argumente Vladi ukazao da održavanje nekvalitetnih studijskih programa, vođeno dominantno političkim razlozima, dugoročno ne može biti od koristi ni Sjeveru, ni Crnoj Gori i predložio  preispitivanje donesene odluke ili, kao alternativno i racionalno rješenje, da ove godine obustavi upis nove generacije studenata, dok bi ranije upisani nastavili studije u Beranama. Time bi se dobilo potrebno vrijeme za eventualno rekoncipiranje programa i stvaranje uslova za novu akreditaciju. Možda bi se kroz dalju koordinaciju došlo do ideja za otvaranje studijskih programa iz drugih za Sjever strateški važnih oblasti, kao što su poljoprivreda i turizam, za koje bi bilo jednostavnije obezbijediti preduslove održivosti. Zagovarajući duh dobre saradnje, a u javnom interesu, Senat poziva Vladu Crne Gore da dodatno razmotri navedne argumente u pravcu usklađivanja Odluke sa zakonskim procedurama akreditacije i licenciranja, uz poštovanje akademskih standarda i ustavnog principa autonomije univerziteta“, navodi se u obraćanju Senata Vladi.