Vodovod uvodi službu revizije

Podgorički Vodovod i kanalizacija postupiće po preporuci Državne revozorske institucije (DRI) i formirati službu revizije, a to će im biti omogućeno izmjenom statuta preduzeća. Preduzeće je izmijenilo statut i uputilo ga u skupštinsku proceduru kako bi se odbornici o njemu, po hitnom postupku, izjasnili na sjednici gradskog parlamenta 1. oktobra. Uz skupštinsku odluku odbornicima je dostavljena i odluka odbora direktora preduzeća koji je usvojio izmijenjeni statut 10. septembra, piše Dan.

“Razlozi koji su opredijelili da se pristupi donošenju odluke su to što je Državna revizorska institucija u izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Vodovod i kanalizacija za 2017. godinu, između ostalog dala preporuku da društvo treba da uspostavi unutrašnju reviziju u skladu sa članom 49 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru i da u roku od šest mjeseci izvjesti DRI o preduzetim mjerama na ispunjenju preporuka iz ovog izvještaja. Članom 49 ovog zakona propisano je da se unutrašnja revizija u subjektu može uspostaviti organizovanjem organizacione jedinice za unutrašnju reviziju u okviru subjekta, koja je neposredno odgovorna rukovodiocu subjekta ili obavljanjem unutrašnje revizije od strane jedinice za unutrašnju reviziju drugog subjekta, na osnovu sporazuma, uz prethodnu saglasnost ministarstva”, navodi se u skupštinskoj odluci koju će pred odbornicima braniti sekretar za komunalne poslove i saobraćaj Marko Rakočević.

U dokumentu je naznačeno da je statutom Vodovoda predviđeno da unutrašnju reviziju poslovanja društva vrši služba Glavnog grada nadležna za poslove unutrašnje revizije.

“Kako postojeća odredba nije u saglasnosti sa navedenom preporukom i članom zakona, to postoji potreba i razlog njene izmjene. Uzimajući u obzir preporuke Državne revizorske institucije, kao i obavezu ovog društva da pristupi donošenju pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, s ciljem realizacije naznačenih preporuka, a saglasno odredbi članom 116 Poslovnika Skupštine Glavnog grada potrebno je po hitnom postupku staviti na dnevni red sjednice Skupštine Glavnog grada nacrt odluke, s obzirom na to da se njom regulišu pitanja za čije uređivanje postoje neodložne obaveze, odnosno precizno utvrđen rok za realizaciju preporuka DRI, a njenim nedonošenjem mogle bi se prouzrokovati štetne posljedice za društvo”, piše u dokumentu.

Izvor: Dan