Kaže da su nakon toga iz medija saznali da su Šulović i jedan član odbora direktora podnijeli ostavke. Tvrdi da je na taj način prekršen Statut, po kojem su članovi Odbora direktora obavezni da ostavku podnose Odboru direktora u pisanoj formi.

Odbora direktora opštinskog preduzeća Vodovod Pljevlja je blokiran i ne funkcioniše od posljednje sjednice održane u decembru prošle godine.

To tvrdi predsjednik sindikalne organizacije i član odbora direktora Vodovoda Goran Drobnjak.

On navodi da na posljednjoj sjednici većinom glasova nije usvojen Program rada Vodovoda za 2021. godinu koji je predložio izvršni direktor Čedo Gospić.

“Većina članova odbora direktora je na istoj sjednici tražila da se prije usvajanja Programa rada za 2021. godinu moraju ispoštovati odluke sa prethodne sjednice održane u oktobru 2020 godine, a odnose se donošenje i usvajanje sanacionog plana. Kako je komisija koju je formirao izvršni direktor Čedo Gospić i koja je po njegovim riječima sačinjena od najiskusnijih i najkompetentnijih radnika i rukovodilaca uradila sanacioni plan, predsjednik Odbora direktora je bio u obavezi da ostale članove upozna sa tim i zakaže sjednicu za njegovo hitno razmatranje i usvajanje. Većina članova odbora direktora je smatrala da treba hitno razmatrati sanacioni plan, eventualno ga korigovati i doraditi kroz rad ostalih stručnih službu u saradnji sa osnivačem, i da taj sanacioni plan bude sastavni dio Programa rada za 2021. godinu, koji bi se razmatrao, usvojio i uputio Skupštini na dalje postupanje. Međutim, predsjednik odbora direktora Abdulah Šulović nije dozvolio raspravu o Sanacionom planu i potpuno mimo Poslovnika o radu i Statuta nije ispoštovao stav većine članova Odbora direktora, već je zaključio sjednicu i tako onemogućio donošenje sanacionog plana”, tvrdi Drobnjak.

Kaže da su nakon toga iz medija saznali da su Šulović i jedan član odbora direktora podnijeli ostavke. Tvrdi da je na taj način prekršen Statut, po kojem su članovi Odbora direktora obavezni da ostavku podnose Odboru direktora u pisanoj formi.

Tvrdi i da su tri od pet članova Odbora direktora 1. marta podnijeli zahtjev za održavanje sjednice dva dana kasnije, što im omogućava statut preduzeća, a povodom informacija o blokadi računa od Poreske uprave i njenog zahtjeva za hitno donošenje plana reorganizacije i biznis plana.

“Na toj sjednici je trebalo definisati statuse dva preostala člana imenovana ispred osnivača, ubrzati aktivnosti oko kompletiranja Odbora i donijeti hitne mjere ili smjernice u cilju koordinacije sa osnivačem oko izrade plana reorganizacije i biznis plana. Nakon nereagovanja predsjednika Odbora direktora Abdulaha Šulovića i nepostojanja ni najmanje reakcije resornog sekretara, iako je direktno nadležan za nadzor rada Društva od javnog interesa, mi smo se u cilju istrajnosti i zbog izuzetno delikatnog momenta u kojem se Društvo nalazi obratili 4. marta predsjedniku Opštine. Detaljno smo mu objasnili stanje u Vodovodu, uz par sljedećih činjenica koje se inače i nalaze u sanacionom planu: u Vodovodu postoje tri sindikalne organizacije i dvije imaju predstavnike u Odboru direktora, a treća se sindikalna organizacija oglasila u medijima svojim samostalnim saopštenjem i stavom, zbog čega je očigledno da su svi radnici više nego nezadovoljni i zabrinuti stanjem”, tvrdi Drobnjak.

On navodi da su od 2015. i u 2016. godini na zahtjev novog menadžmenta, radnici, odnosno sindikalne organizacije prihvatile da im se koeficijenti složenosti smanje na minimalne, kako bi pomogli da se prevaziđu nagomilani finansijski problemi.

“Od 2017. Vodovod počinje sa primjenom Zakona o zaradama u javnom sektoru i kako posluje sa gubitkom, počinje odbijanje radnicima od zarade 10 odsto, nastavlja se 2018. odbijanjem 15 odsto, ali se ne dolazi do očekivanih finansijskih rezultata. U 2019, 2020. i 2021. godini se odbija radnicima od zarade pet odsto, iako se po pomenutom zakonu sanacija finansijskog stanja morala završiti u tom periodu od dvije godine. Sve to prouzrokuje veliko nezadovoljstvo radnika i veliki broj sudskih sporova koji su u toku. Ovaj podatak je vrlo bitan za upoređivanje zbog volje i požrtvovanja radnika za dobrobit firme. Očigledno je da se finansijski gubitci ne smanjuju, odnosno da su u konstantnom rastu (2019. godine 194.033 eura, procjena za 2020. oko 250 000 eura), a da radnici podnose veliki teret zbog smanjenja zarada”, rekao je Drobnjak.

Smatra da će primanje u stalni radni odnos novih radnika prethodnih mjeseci “pod upitnim okolnostima, jer sistematizacija nije izmijenjenja i usaglašena u skladu sa zakonskim propisima”, dodatno opteretiti finansije društva.

“Dugovanja za poreske obaveze, električnu energiju i prema dobavljačima su u milionskim iznosima, a očigledno je da se povećavaju posljednjih nekoliko godina i to dok se konstantno umanjuju zarade radnicima, više puta poskupljuju cijene vode i odvođenja otpadnih voda, i paralelno povećavaju ulaganja osnivača kroz radove koji se povjeravaju na rekonstrukciji i izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže. Očigledno u ovom periodu imamo potpuno neslaganje finansijski loših rezultata sa jedne strane, povećanje prihoda preko povećanja cijena vode nekoliko puta, uštedu kroz smanjenje zarada bez zakonskog osnova prema radnicima i velikih prihoda od strane osnivača sa druge strane”, ističe Drobnjak.

Kaže da su zbog spriječenosti predsjednika Opštine 5. marta održali sastanak sa potpredsjednikom Mervanom Avdovićem.

“On očigledno do tada nije imao dovoljno informacija o stanju u Društvu i obavezao se da će 8. marta organizovati sastanak sa sekretarom sekretarijata, izvršnim direktorom i predsjednikom Odbora direktora kako bi pokušao da se odblokira rad Odbora. Kako do danas nema informacija o zakazivanju sjednice, a imajući u vidu da rok za dostavljanje plana reorganizacije i biznis plana Poreskoj upravi teče, očigledno da se nezakonita blokada rada najvećeg organa upravljanja u Društvu nastavlja.

Nakon ovih dešavanja svu odgovornost za eventualne posljedice za Društvo koje je formirano da se bavi djelatnostima od Javnog interesa vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda, snosi predsjednik odbora direktora, izvršni direktor sa cjelokupnim menadžmentom, sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne djelatnosti, saobraćaj i vode, kazao je Drobnjak.

Izvor: Vijesti.me