Javni konkursi koji su već objavljeni za članove komisije ispred NVO, od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Ministarstva za saobraćaj, je pokrenuo pravi rat u NVO sektora od Podgorice do Bijelog Polja i Berana, čiji će predstavnik biti u komisiju i čiji je ocenjivač prošao, ne birajući sredstva i dostavljajući i dokumentaciju koja nije ni validna.

Interesantno da se u svaku komisiju  biraju svake godine isti ljudi, koji konkurišu i sa svojim nevladinim organizacijama, koje prolaze kod ocenjivača, kao i organizacije koje ih predlažu u tu komisiju.

Sumnja se i da se nenamjenski troše velika sredstava, gdje organizacije koriste sve načine da bi ih utrošili nenamjenski, dok predvidjene ciljne grupe i ne postoje.

Mnoge NVO u Crnoj Gori koje su se obratile našem portalu, a koje ozbiljno rade, ne mogu ni doći do tih sredstava, niti predlagati za člana komisije, jer postoje organizovane grupe NVO, koje formiraju svoje komisije i ubacuju svoje ocenjivače, tako da su male šanse da može da im prodje projekat, a kamoli član komisije iako, kako kažu, su im projekti  mnogo bolje napisani, nego što su članova komisija i njihovih  organizovanih NVO grupa.

Ove NVO apeluju i na sva Ministarstva i predsjednika Vlade Crne Gore, da spriječe ove godine zloupotrebe, koje se dešavaju tokom izbora članova komisije i ocenjivanja projekata.