UZORCI POKAZALI

Voda iz Ćehotine i Vezišnice van svih klasa

Uzorci vode, uzorkovani iz rijeka Ćehotina i Vezišnica, su van svih klasa propisanih Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, pokazala je analiza Centra za ekotoksikološka ispitivanja (CETI).

Inspektor Dragan Šekularac dostavio je 6. jula CETI-ju uzorke ribe i vode iz Ćehotine koji su proslijeđeni Specijalističkoj veterinarskoj laboratoriji, u cilju patomorfološkog pregleda.

Uzrokovanja su urađena na rijeci Ćehotini, 11 kilometara nizvodno prema Gradcu, rijeci Vezišnici kod restorana Ognjište kao i iz Ćehotine kod pekare u Židovićima.

“Prema rezultatima analize, uzorci vode na rijeci Ćehotina 11 kilometara nizvodno od Gradca su van svih klasa propisanih Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda zbog povećane vrijednosi pH i sadržaja nitrita i ortofosfata”, kaže se u nalazu CETI-ja, prenosi PV portal.

Navodi se da je uzorak vode uzrokovan na riječi Vezišnica van svih klasa propisanih Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda zbog povećane vrijednosti pH i sadržaja nitrita.

I uzorak iz rijeke Ćehotina, kod pekare u Židovićima je iznad svih klasa zbog povećane vrijednosti ortofosfata.

“Rezultati analize pokazuju promjene u pH tokom vremena, što navodi na zaključak da su vrijednosti pH vode u periodu dešavanja akcidenta bile iznad izmjerenih 8. jula”, kaže se u analizi.

Izvor: Mina