Trenutna vlast u Pljevljima nastavila je sa praksom da radi iza leđa građana, pa je tako sakrila od očiju javnosti sadržaj nacrta odluke o lokalnoj ekološkoj taksi, a postoji ozbiljna sumnja da je to urađeno u namjeri da se zaštite glavni zagađivači, saopšteno je iz pljevaljskog SNP-a

Odbornički klub SNP-a u SO Pljevlja je, kako su naveli, još početkom godine kandidovao Odluku o uvođenju lokalne ekološke takse, saglasno novim zakonskim rješenjima.

“Prema našem predlogu, taksu bi plaćali zagađivači, a prikupljena sredstva isključivo bi se koristila u svrhu saniranja posljedica drastičnog zagađenja životne sredine”, navodi se u saopštenju.

Iz SNP-a kaži danije bio problem da se u lokalnom parlamentu postigne saglasnost o tome da je u Pljevljima do granica nepodnošljivosti degradirana životna sredina.

“Nesporna je bila i činjenica da je evropski princip da, kroz zakonom utvrđene kriterijume, zagađivač plaća štetu koju nanosi životnoj sredini, kao što je bila nesporna i činjenica da je zakonom koji je usvojila Skupština Crne Gore stvoren pravni osnov za donošenje ovakve odluke. Njime je data mogućnost lokalnim upravama da, uz saglasnost Vlade na kriterijume i metodologiju obračuna ekološke naknade, donesu odgovarajuće odluke”, kazali sui z pljevaljskog SNP-a. .

Odbornički klub SNP-a, kako tvrde, ponudio je i poslovničku varijantu da se predlog odluke preinači u nacrt, kako bi se u javnoj raspravi došlo do najboljeg dokumenta i stvorili uslovi da se isti usvoji jednoglasno.

“Sve varijante su, međutim, odbijene od strane parlamentarne većine, iako je ponuđeni predlog ili nacrt odluke rađen od strane stručnjaka, uz korišćenje uporednih iskustava država iz EU i okruženja”, navodi se u saopštenju.Parlamentarna većina i lokalna uprava odbijanjem ovog predloga obavezali su se da ponude bolji, stručniji i sveobuhvatniji predlog, koji će prije usvajanja u Skupštini opštine pružiti na uvid resornim organima Vlade Crne Gore.

“Sumnjali smo da je prava namjera da finansijske obaveze zagađivača, predviđene predlogom odluke, revidiraju i svedu na mizerne iznose, kako bi sačuvali profite vlasnika preduzeća koji degradiraju životnu sredinu u Pljevljima. I upravo se i desilo ono što se moglo naslutiti”, kažu iz SNP-a. Iz tog OO navode da očekuju od predsjednika Opštine Mirka Đačića da se izjasni o obavezama preuzetim na sjednici SO i obavijesti javnost o preduzetim radnjama i očekivanjima o sudbini odluke o ekološkim taksama.

“Takođe, tražimo odgovor na sledeće pitanja: šta sadrži navodni nacrt Odluke koji krijete od javnosti i koji su to finansijski iznosi koji se od zagađivača očekuju? Koje su radnje i aktivnosti do sada preduzete i zašto se sve to skriva od javnosti, ako je išta i preduzeto? Da li možda i ova odluka čeka iduću godinu i izborne kampanje, kako bi se sa njom politički trgovalo, i to sve dok druge sredine imaju budžete u desetinama miliona evra a mi, navodni rudno-energetski centar Crne Gore, i dalje kuburimo sa budžetom od devet do deset miliona evra”, navodi se u saopštenju.

Iz SNP-a podsjećaju Đačića da je prošlo je skoro pola budžetske i kalendarske godine, a njegova jedina opsesija i argument sa kojim “politički zamajava građane Pljevalja su MOSI igre, u čast kojih je upriličeno asfaltiranje ulica i nazovi rekonstrukcija glavne saobraćajnice, koja se, na žalost, radi bez projekta”.

“Računa Đačić,  izgleda, da je pamćenje građana Pljevalja suviše kratko. Zato ga još jednom podsjećamo na javno preuzete obaveze, kao i na riječi njegovog glavnog investitora u Pljevljima – prošla su vremena velikih vezira i u ovom gradu”, navodi se u saopštenju.