Adriatik marinas, firma koja gazduje Porto Montenegrom, prošlu godinu je završila sa minusom od 2,24 miliona eura, što je za skoro 11 puta bolji rezultat nego u 2019. kada su godinu završili sa minusom od 24,2 miliona eura. Kompanija koja je 2007. godine zakupila imovinu nekadašnjeg tivatskog Arsenala tako je nastavila sa nizanjem gubitaka u poslovanju, koji na kraju 2020. godine iznose 76,4 miliona eura, pokazuju finansijski izvještaji dostavljeni Upravi prihoda.

Vlasnik Adriatik marinasa je Investicioni fond Dubaija (ICD), koji je prije nekoliko godina firmu i projekat preuzeo od kanadskog biznismena Pitera Manka, koji je u međuvremenu preminuo.

Adriatik marinas je u prošloj godinu smanjio broj radnika sa 233 na 208. Bez posla je ostalo 23 državljana Crne Gore i dva stranca, piše u izvještaju o menadžmentu.

Poslovni prihodi kompanije, čiji je izvršni direktor David Margason, lani su iznosili 21,6 miliona eura, što je za devet i po miliona manje nego u 2019. godini. Troškovi poslovanja su bili 16,6 miliona, što je za 9,3 miliona manje nego u prethodnoj godini. Rashodi za kamate su lani iznosili blizu šest miliona eura.

Troškovi zarada i naknada zarada su lani smanjeni za 900 hiljada eura i iznosili su 5,3 miliona.

Stalna imovina Adriatik marinasa je na kraju godine procijenjena na 157,3 miliona i manja je za tri i po miliona nego na kraju 2019. godine. Od toga se na nekretnine, opremu i postrojenja odnosi 116,8 miliona eura.

Dugoročne obaveze Adriatik marinasa su na kraju 2020. godine iznosile 53 miliona, od čega se na dugorčne kredite odnosi 13,1 milion eura. Obaveze po osnovu dugoročnih kredita su smanjene za 12 miliona eura u odnosu na 2019.

Kratkoročne obaveze su iznosile 57,5 miliona, što je uvećanje u odnosu na 2019. godinu za 3,5 miliona. Od toga se na kratkoročne kredite odnosi 27 miliona. Ta stavka je u odnosu na godinu ranije smanjena za osam miliona.

Ukupna pasiva i aktiva su lani bile 170,2 miliona, 10 miliona manje nego 2019.

Obaveze prema matičnom društvu lani su iznosile 28,5 miliona, što je uvećanje za godinu od skoro tri miliona.

Dugoročna potraživanja ovog društva su prošle godine iznosila 40,5 miliona, što je uvećanje od 1,6 miliona, dok su kratkoročna potraživanja iznosila pet miliona. Kratkoročna potraživanja su lani smanjena za šest i po miliona eura.

Adriatik marinas ima 16,55 miliona neraspoređene dobiti. Ova stavka se nije mijenjala u odnosu na 2019. godinu.

Adriatik marinas je Porto MOntenegro zakupio na 90 godina. Prema izjavama koje su ranije davali predstavnici te kompanije, za zakup će država Crna Gora dobiti 150 miliona eura.

Gubici u poslovanju kod ovakvih projekata, takozvanih grejfild investicija, uobičajeni su jer se određeni broj godina investira u projekat, dok se tek kasnije, kada se gotovo sve završi, bilježe pozitivni rezultati poslovanja. Iz Adriatik marinasa su ranije kazali da je do sada u Porto Montenegro uloženo preko 550 miliona eura.

Predstavnici nove vlasti još nijesu bili u zvaničnoj posjeti Porto Montenegru.

Izvor: Dan