U 2020. NASTAVAK ZAPOČETIH KAPITALNIH PROJEKATA

Vlada za razvoj sjevera izdvaja preko 150 miliona eura

Vlada iz kapitalnog budžeta u 2020. godini planira nastavak realizacije već započetih kapitalnih projekata u sjevernoj regiji procjenjene vrijednosti od preko 150 miliona eura, uz stvaranje prostora za otpočinjanje realizacije novih projekata.

Ministarstvo finansija je istaklo da su neistinite, tendenciozne i zlonamjerne tvrdnje koje su objavljene u pojedinim medijima da Vlada navodno za 12 opština ne predviđa “ni centa“ izdvajanja u kapitalnom budžetu za 2020. godinu.

“Iznijete tvrdnje nemaju nikakvog utemeljenja u realnosti. Naprotiv. Vlada je u 2019. godini u kapitalnom budžetu za pomenute opštine izdvojila preko 22 miliona eura, za realizaciju projekata ukupne vrijednosti od preko 150 miliona eura, čija realizacija će se nastaviti u narednom periodu, imajući u vidu da su dominantno u pitanju višegodišnji projekti”, ističu u Ministarstvu.

Objašnjavaju da predložena Lista prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje iz kapitalnog budžeta države u 2020. godini, koju je Vlada usvojila na 132. sjednici održanoj 1. avgusta 2019. godine sadrži samo dio projekata, odnosno samo one projekte koji su rangirani vrednovanjem kriterijuma u skladu sa Odlukom o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projektata.

“Odlukom su utvrđeni osnovni i dopunski uslovi koje kandidovani projekti moraju da zadovolje da bi bili razmatrani za finansiranje iz kapitalnog budžeta države, kao što je već izrađena planska dokumentacija, studija opravdanosti, minimum vrijednosti u zavisnosti od tipa projekta i sl. Takođe, Odlukom su precizirani kriterijumi za vrednovanje projekata, kao što su: riješeni imovinsko-pravni odnosi, izrađen glavni projekat, obezbijeđenost drugih izvora finansiranja, doprinos ravnomjernom regionalnom i privrednom razvoju, doprinos zaštiti i valorizaciji kulturne baštine, pozitivan uticaj na životnu sredinu i sl, na osnovu kojih su projekti vrednovani i rangirani”, objašnjavaju u Ministarstvu.

Od 29 kapitalnih projekata koji su utvrđeni u Predlogu Liste, u Vladi navode da su dominantno prisutni projekti višegodišnjeg karaktera, u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti od 91 milion eura, te će projekti koji budu utvrđeni u Konačnoj Listi biti realizovani u narednom višegodišnjem periodu.

Ističu da predlog Liste prioriternih projekta sadrži samo nove projekte koji će potencijalno prvi put biti uključeni u kapitalni budžet države.

“Naime, shodno Odluci, Lista ne sadrži projekte koji su već započeti, odnosno uvršteni u kapitalni budžet Zakonom o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, imajući u vidu da se isti, shodno Odluci, smatraju prioritetnim projektima i njihova realizacija se nastavlja i u narednom periodu do završetka istih”, navode u Ministarstvu finansija.

Pored navedenog, projekti koje reguliše posebna regulativa, odnosno projekti utvrđeni Zakonom o autoputu i Zakonom o Prijestonici, ne podliježu vrednovanju kriterijuma u skladu sa Odlukom, te isti nijesu uključeni u predloženu Listu prioritetnih projekata.

Takođe, Lista ne sadrži projekte koji se finansiraju iz fondova EU kroz pretpristupni instrument, imajući u vidu da se sredsta iz IPA fondova obezbijeđuju namjenski potpisivanjem međunarnodnog sporazuma o finansiranju za konkretne projekte, i realizuju se shodno međunarodnim procedurama.

“S tim u vezi, imajući u vidu da je Odluka o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projektata, shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i utvrđenoj dinamici izrade kapitalog budžeta države, sada prvi put primijenjena u praksi, značajan broj kandidovanih projekta od strane državnih institucija i opština, tačnije 134 projekta od ukupno 251 kandidovanih projekata, su projekti koji su već utvrđeni u kapitalnom budetu u 2019. godini i po prioritetu se njihova realizacija nastavlja i u narednom periodu, dok su preostali projekti vrednovani shodno precizno utvrđenim kriterijumima i, na osnovu toga, rangirani u predloženoj Listi”, navode u Ministarstvu.

Dalje ističu da su Zakonom o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, u okviru kapitalnog budžeta države, opredijeljena sredstva za početak i nastavak radova razvojnih projekata, a koji nijesu bili predmet Liste prioritetnih projekta, već se realizacija istih nastavlja u narednom periodu, u opštinama: Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Danilovgrad, Gusinje, Herceg Novi, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Tivat, Tuzi, Šavnik, Ulcinj, Žabljak.

“Bitno je istaći prisutnost snažnog investicionog zamajca u pojedinim opštinama, koji je otpočeo i realizuje se u tekućoj godini, i koji će biti nastavljen u narednom periodu, imajući u vidu razvojni, višegodišnji karakter ovih kapitalnih projekata”, naglašavaju u Ministarstvu.

S tim u vezi, na području opštine Pljevlja, u kapitalnom budžetu države za 2019. godinu opredijeljena su sredstva za realizaciju pripremnih radova i stvaranja pretpostavki za realizaciju kapitalnih projekata u narednom višegodišnjem periodu u vrijednosti od 30 miliona eura.

“Neki od projekata koji će biti realizovani u narednom periodu su: Projekat sprovođenja mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja; Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama; Vrtić u Pljevljima; OŠ u Gukama”, saopšteno je iz Ministarstva.

Pored navedenog, od posebnog značaja predstavlja projekat Izgradnje i rekonstrukcija sistema vodosnadbijevanja u opštini Pljevlja.

“Naime, Izgradnjom i rekonstrukcijom glavnog cjevovoda Pliješ – grad za visoku i nisku zonu vodosnadbijevanja, koji predstavlja primarni dovod za vodosnadbijevanje 70 odsto grada, u značajnoj mjeri će se poboljšati snabdijevanje grada vodom. Dodatno, planirana je rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode “Pliješ”, koji predstavlja glavno postrojenje u sistemu vodosnadbijevanja grada, a takođe planirana je rekonstrukcija i izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode “Breznica”, ističu u Ministarstvu.

Takođe, Kapitalnim budžetom za 2019. godinu, opredijeljena su sredstva u iznosu oko devet miliona eura za razvojne projekte u Bijelom Polju čija ukupna vrijednost projekata iznosi preko 50 miliona eura koji predstavljaju višegodišnje projekte i čija se realizacija nastavlja u narednim godinama, kao što je Izgradnja pješačkog mosta Potkrajci – Njegnjevo, izgradnja Osnovne i muzičke škole ˝Dušan Korać˝, rekonstrukcija željezničke stanice, kao i projekti razvoja turističkog potencijala ove opštine – ski centar na lokalitetu „Cmiljača“ i valorizacija Đalovića pećine.

Iz Ministarstva navode da projekti Prijestonice Cetinje nijesu uključeni u Listu jer projekti definisani Zakonom ne podliježu vrednovanju i bodovanju kriterijuma u skladu sa Odlukom, s obzirom da su projekti Prijestonice definisani Zakonom o Prijestonici.

“Svakako, Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2019. godine opredijeljena su sredstva u iznosu oko pet miliona eura za Razvojne projekte Prijestonice Cetinje čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi preko 20 miliona eura”, ističu u Ministarstvu.

Na teritoriji opštine Žabljak pored Ski centra Durmitor procijenjene vrijednosti 19 miliona eura realizuje se projekat Izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sistema za upravljanje otpadnim vodama kao i gradske saobraćajnice.

U opštini Bar kapitalnim budžetom za 2019. godinu opredijeljena su sredstva za realizaciju projekata vrijednih preko 15 miliona eura, koji će se nastaviti u narednom periodu, kao što su izgradnja vrtića u Baru, uređenje šetališta i trga u Sutomoru, objekat nacionalne ˝Kuće maslina˝ i objekat “Kuća vina”, sanacija odlagališta “Ćafe”.

Projekti na teritoriji opštine Rožaje ukupne vrijednosti preko 20 miliona eura a za koje je opredijeljen dio sredstava u 2019. godini i koji se nastavljaju u narednom periodu su: Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda na području Bukovica-Radetina; Izgradnja gradske pijace; izgradnja objekata vrtića i osnovne škole, ski centar na lokalitetu „Hajla“.

Takođe, dodaju, projekti izgradnje gradskih saobraćajnica i Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama u Petnjici i Šavniku predstavljaju značajna ulaganja, kao i projekti izgradnje školsko-sportske dovorane, gradske pijace i uređenje Alipašinih izvora u Gusinju.

“Pored navedenih i drugih projekata koji se realizuju kod skoro svih opština Crne Gore i finansiraju iz kapitalnog budžeta države i čiji nastavak radova je očekivan u narednom periodu, potrebno je istaći da se na teritoriji cijele države realizuju značajne aktivnosti u domenu kapitalnih projekata u oblasti obrazovanja. Podsjećamo da ukupna vrijednost započetih višegodišnjih projekata u oblasti obrazovanja od 2015. godine do sada iznosi preko 100 miliona od čega će projekti u vrijednosti od 20 mil u narednom periodu biti finansirani kroz kreditni aranžman sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope, odnosno projekti u vrijednosti od 35 miliona iz kredita Evropske investicione banke”, navode u Ministarstvu.

U 2019. godini završena je izgradnja i opremanje objekata vrtića i jaslica u Tuzima i Srednje stručne škole u Golubovcima i tehnički pregled objekata je u toku i očekuje se da isti otpočnu sa radom u septembru.

“Kada se govori o ostalim projektima adaptacije i izgradnje vrtića u Baru, Ulcinju, Pljevljima, Podgorici, Plavu, Beranama, Bijelom Polju, Herceg Novom kao i Osnovnih, srednjih i stručnih skola u Podgorici, Rožajama, u Bijelom Polju, Cetinju, Tuzima, i drugim opštinama, shodno utvrđenim prioritetima, u toku su aktivnosti na pripremi projektnih zadataka, tenderske dokumentacije i sprovođenju Javnih konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, te se u narednom višegodišnjem periodu očekuje intenziviranje radova u ovom domenu”, saopštavaju iz Ministarstva.

Zaključuju da su brojni i drugi projekti, kao što su projekti rekonstrukcije i adaptacije objekata kulture, zdravstva, socijalnog staranja, nauke, sportske infrastrukture, saobraćajne infrastrukture, kao i valorizacije turističke ponude i očuvanja životne sredine, a koji su utvrđeni Zakonom o budžetu za 2019. godinu i realizuju se u tekućem i čiji se nastavak radova očekuje u narednom periodu.

Izvor: CDM