Vlada Crne Gore raskinula je sedam ugovora o koncesiji kojima je bila predviđenja izgradnja malih hidroelektrane i neće dati nove koncesije za takve objekte, saopšteno je TV Vijesti iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Raskinuti su ugovori o izgradnji malih hidroelektrana na sljedećim vodotocima: Đurička rijeka u Plavu, Bistrica u Bijelom Polju, Bukovica u Šavniku, Reževića rijeka u Budvi, Ljeviškoj i Raštaku u Kolašinu. Na vodotoku Raštak je bila predviđena izgradnja dvije mHE na osnovu dva ugovora o koncesiji – saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Vlada će zbog toga morati da plati odštetu investitorima, ali još ne govore o konkretnoj sumi.

Stihijsko planiranje izgradnje mHE će se u konačnom negativno odraziti na sve građane, budući da je do sada podnijeto pet tužbi Privrednom sudu za naknadu štete. Nezahvalno je govoriti u ovom trenutku o iznbosu štete koja će se tek utvrditi u sudskom postupku koji je pred nama. Konkretne odluke oko projekata koji se već realizuju ne želimo ishitreno donositi bez sagledavanja svih mogućih uticaja – istakli su u Ministarstvu.

U tom resoru poručuju da neće davati nove koncesije za gradnju malih hidroelektrana.

– Situacija u kojoj smo se kao društvo našli nakon stihijske gradnje mHE, društvenih i ekoloških posljedica kao rezultat će imati veliki negativni uticaj na cijelo naše društvo, a čije srazmjere samo naziremo u ovom trenutku. Sa sigurnošću se može reći da ova Vlada neće davati nove koncesije za gradnju malih elektrana – poručili su u Ministarstvu kapitalnih investicija.

Izvor: Pobjeda