“Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da otpočne pregovore o sporazumnom raskidu ugovora o gradnji male HE na Bistrici, zatim u Plavu, Bukovici u Šavniku i Andrijevici.

Zato je  danas Vlada zadužila Ministartvo ekonomije da za početak otpočne pregovore o sporazumnom raskidu ugovora o gradnji male hidroeletrane na rijeci Bistrici u Bijelom Polju zatim na tri rijeke u Plavu Murinskoj, Đuričkoj i Komaračkoj rijeci, kao i na Bukovici u Šavniku i Trepačkoj rijeci u Andrijevici”, kazao je Marković na pres konfereniciji.

On je kazao da će se u narednom periodu odrediti i u odnosu na ostale projekte sa sličnim problemima.

U narednom periodu odredićemo se i u odnosu na ostale projekete sa sličnim problemima”, kazao je premijer.