Vlada produžila rok opštinama da usklade planska dokumenta

Vlada je na inicijativu Zajednice opština Crne Gore razmotrila i utvrdila Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i uputila ga Skupštini na razmatranje po skraćenoj proceduri. Zajednica opština Crne Gore upitila je dan prije današnje sjednice Vladi Inicijativu za produženje roka za donošenje planskih dokumenata propisanog članom 217 Zakona navodeći u obrazloženju da su to zatražile opštine Bijelo Polje, Žabljak, Tivat i Rožaje i Prijestonica Cetinje.

Foto:rtcg.me

“U navedenim inicijativama ističe se da je trenutno 16 planskih dokumenata u finalnoj fazi izrade i donošenja, ali da zbog različitih objektivnih razloga ne mogu biti donijeti u zakonskom roku odnosno do 1. oktobra. Kako od donošenja planskih dokumenata zavisi dalji ekonomski i ukupni razvoj područja koja se razrađuju planom, Vlada je inicijativu ocijenila opravdanom i predložila da propisani rok bude produžen do 31. decembra”, ističe se u saopštenju Vlade.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Predlog Odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka Skadarsko jezero.

Osnovni cilj izrade Plana, bio je da se usklađivanjem sa aktuelnim propisima i standardima i opredjeljenjima Prostornog plana Crne Gore, stvore formalne i planske pretpostavke za osmišljen razvoj, organizaciju i uređenje prostora Skadarskog jezera, u skladu sa osnovnim razvojnim opredjeljenjima i principima održivog razvoja, saopšteno je nakon sjednice Vlade.

“Plan je definisao osnovni koncept namjene prostora, ranga centara i infrastrukturne opremljenosti koji će omogućiti zaštitu i valorizaciju prirodnih potencijala u funkciji održivog razvoja. U tom smislu poseban značaj ima plansko povezivanje predmetnog prostora sa centrima neposrednog okruženja. Plan sadrži i detaljne razrade za pojedine zone i lokalitete, čime se obezbjeđuju preduslovi za realizaciju investicionih projekata i uređenje prostora na lokacijama koje zahtijevaju trajne promjene u prostoru”, navodi se u saopštenju.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor