Vlada predložila izmjenu visine poreza za prženu i neprženu kafu

Vlada je u skupštinsku proceduru dostavila Predlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na kafu.

Porez na kafu u Crnoj Gori propisan je Zakonom o porezu na kafu, a predmet oporezivanja je kafa koja se uvozi ili proizvodi na terotiriji Crne Gore. Primjena Zakona o porezu na kafu bliže je propisana Pravilnikom o obliku i sadržini prijava, izjave i izvještaja koji se podnose u postupku oporezivanja kafe i vrsti i visini instrumenata obezbjeđenja.

“Osnovni razlozi za izmjenu zakona obrazlažu se potrebom osiguranja ravnopravnog pravnog statusa za proizvođače i uvoznike kafe zasnovanog na principima konkurentnosti i pravičnosti za sve učesnike u prometu navedenim proizvodom”, navodi se u obrazloženju tog pravnog akta.

Predloženim izmjenama i dopunama bi visina poreza za neprženu kafu umjesto jedan eura po kilogramu iznosila 80 centi, dok se za prženu umjesto 80 centi predlaže jedan eura po kilogramu neto mase tog proizvoda.

“To je stoga što se u konkretnom slučaju radi o sirovini čija visina je nerealno visoka u odnosu na gotov proizvod, što u krajnjem dovodi do stvaranja nelojalne konkurencija na tržištu, poreskog opterećenja i uvećanja poreske osnovice prilikom uvoza tog proizvoda”, dodaje se u obrazloženju.

Odredbama Zakona uvedena je obaveza plaćanja poreza na kafu koja se na teritoriji Crne Gore stavlja u slobodan promet.

Zakonom, koji se primjenjuje od 28. februara 2015. godine, definisano je da je obveznik poreza na kafu preduzeće ili pojedinac, odnosno preduzetnik, koji u poreskom skladištu proizvodi kafu, odnosno onaj koji uvozi kafu na teritoriji Crne Gore.

Obaveza obračunavanja poreza na kafu nastaje prilikom uvoza i u trenutku otpremanja kafe iz poreskog skladišta.

Prema sada važećem Zakonu, porez na kafu plaća se po jednom kilogramu neto mase kafe i to za neprženu jedan euro, prženu 80 centi, ljuspice i opne od kafe jedan eura i ekstrakte, esencije i koncentrate 1,3 eura.

Vlada je predloženim izmjenama i dopunama kao posebnu novinu uvela novo softversko rješenje Uprave prihoda i carina, odnosno informacioni sistem preko kojeg bi obveznik poreza na kafu bio dužan da dostavi izjavu o daljoj proizvodnji, mjesečnu prijavu za obračun poreza na kafu, kao i prijavu za registraciju i prestanak registracije obveznika.

Iz Vlade su naveli da je prilikom pripreme predloženog zakonskog rješenja obavljena komunikacija sa Upravom prihoda i carina, u čijoj nadležnosti je kontrola obračunavanja i plaćanja poreza na kafu.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor