Vlada je zadužila nadležne organe da predlože set konkretnih mjera koje bi stupile na snagu od 10. septembra povodom pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji.

Imajući u vidu trend pogoršanja epidemiološke situacije, kako na naciolnom, tako i na globalnom planu, Vlada je ocijenila da se neminovno mora pristupiti pooštravanju epidemioloških mjera, što podrazumijeva i intenziviranje komunikacionih aktivnosti, uvođenje određenih ograničenja i pojačavanje aktivnosti svih nadležnih organa i institucija na sprovođenju nadzora – saopšteno je nakon sjednice Vlade.