PREDUZETNIČKE IDEJE

“Vlada odlučna da podrži svaku iskru razvoja”

Vlada je odlučna da podrži svaku iskru razvoja u Crnoj Gori. Važno da osnažimo preduzetničku kulturu i da gradimo sistem zasnovan na vrijednostima stvaranja, poručio je premijer Duško Marković na otvaranju Međunarodne berze preduzetničkih ideja na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici.

“U Crnoj Gori danas nemamo prečeg posla od unaprjeđenja kvaliteta života svih naših građana. Trebaju nam nove ideje, kreativnost i mnogo više rada i odgovornijeg odnosa prema resursima kojima raspolažemo. Jedino stvaranjem nove vrijednosti možemo ostvariti ovaj cilj. Zato sam, prije samo mjesec dana, sa posebnim zadovoljstvom prisustvovao konferenciji u organizaciji našeg Ministarstva nauke, posvećenoj preduzetničko-inovacionom ekosistemu u Crnoj Gori”, poručio je premijer Marković.

On je istakao da sa posebnom pažnjom prati svaku najavu nove ideje u crnogorskom društvu.

“Zato sam danas ovdje. Na mjestu, gdje se ne čeka da Vlada nešto pokrene, uradi, podstakne… već suprotno – gdje mladost vuče naprijed cijelo naše društvo. Upravo je to navažniji zadatak svih naših obrazovnih ustanova. Pomoći generacijama koje dolaze da oslobode svoju kreativnu energiju”, poručio je Marković.

On je dodao da održavanje Međunarodne berze preduzetničkih ideja ima poseban značaj. Kao inicijativa Univerziteta Donja Gorica, sastavni je dio vizije i napora da se kod mladih ljudi razvije preduzetnički odnos prema životu i radu.

“To je refleksija usmjerenog razvoja i ulaganja u mlade ljude. Činjenica da se ovaj događaj održava već deveti put najbolja je potvrda istrajnosti koja se ovdje baštini. Ovo je prilika za mlade preduzetnike da budu kreatori novih radnih mjesta, novih proizvoda i usluga. Korak dalje je i otvaranje “Preduzetničkog gnijezda” na UDG-ju,” istakao je premijer.

Obraćajući se učesnicima na skupu, premijer je kazao da su u prilici da daju konkretan doprinos našim zajedničkim naporima da crnogorsku ekonomiju učinimo konkurentnijom i pomognu njen ekonomski rast i razvoj.

„Veoma je ohrabrujuće i pohvalno da smo danas imali prezentaciju izuzetnih ideja mladih ljudi u oblastima digitalne ekonomije, prehrambene tehnologije, dizajna i socijalnog preduzetništva“, rekao je premijer Marković i dodao da vjeruje da uz istrajnost u realizaciji ovih ideja, njihova konkurentnost neće biti dovedena u pitanje.

Komentarišući formiranje “Preduzetničkog gnijezda”, premijer Marković je kazao da ohrabruje opredjeljenje da ono ne bude usko fokusirano na biznis u najužem smislu. Osim na tehnološke inovacije i informatiku, ovdje će biti prilike i za istraživanja u biologiji, antropologiji, zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj sferi, logistici i drugim oblastima.

Ohrabruje opredjeljenje da “Preduzetničko gnijezdo” ne bude fokusirano na biznis u najužem smislu.Osim na tehnološke inovacije i informatiku,ovdje će biti prilike i za istraživanja u biologiji, antropologiji, zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj sferi, logistici i drugim oblastima.

Kroz reforme koje sprovodi, Vlada radi na unapređenju ukupnog sistema obrazovanja, većoj fleksibilnosti tržišta rada i konkurentnosti poreskog sistema. Takođe, radimo i na razvoju socijalne politike na način da građane motiviše na rad i stvaranje, a ne na očekivanje od države da im riješi sve probleme i obezbijedi trajnu socijalnu pomoć ili uhljebljenje kroz siguran posao u državnoj administraciji.

“U Vladi smo prepoznali važnost start-ap kompanija kao oblika ubrzanog rasta preduzetnuštva, zasnovanog na inovativnosti i stvaralaštvu kroz timski rad. Fokusirali smo se na podršku mladim preduzetnicima, a sagledavamo i mogućnost uvođenja optimalnog modela poreskih olakšica za njihov rad”, rekao je predsjednik Vlade Crne Gore.

On je govorio i o brojnim mogućnostima i sredstvima za realizaciju preduzetničkih ideja i njihovu održivost, povećanje konkurentnosti i inovacije u malim i srednjim preduzećima.

“Smjernicama Strategije pametne specijalizacije Crne Gore do 2024. godine, identifikovali smo prioritetne oblasti razvoja naše države: od energetske tranzicije, preko poljoprivrede do zdravstvenog turizma, uz informaciono-komunikacione tehnologije, kao horizontalnu platformu. Ovim oblastima posvetićemo posebnu pažnju u narednom periodu”, rekao je Premijer.

On je ukazao da parametre uspješne ekonomske politike, ali dodao da se u cilju daljeg unapređenja životnog standarda građana mora smanjivati tekuća javna potrošnja i jačati uloga privatnog sektora.

Izvor: RTCG