EKONOMIJA

Vlada: Ispunjen cilj Fiskalne strategije

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018 godinu. Gotovinski deficit manji je za 28,7 odsto.  Potrošnja, mimo razvojnih projekata, je u suficitu 152,83 miliona eura (3,3 odsto BDP) što potvrđuje da su tekući izdaci finansirani iz tekućih prihoda, čime je ispunjen cilj Fiskalne strategije.

Vlada Crne Gore

@VladaCG

Vlada utvrdila Prijedlog zak. o završnom računu budžeta CG za 2018.
Gotovinski deficit manji za 28,7%. Potrošnja, mimo razv. projekata, u suficitu €152,83 mil. (3,3% BDP) potvrđuje da su tekući izdaci finansirani iz tekućih prihoda, čime je ispunjen cilj Fiskalne strategije. 1/2

View image on Twitter

Vlada Crne Gore

@VladaCG

2/2
Kapitalni izdaci u 2018. godini iznosili €390,98 mil. što je 0,73% više od plana budžeta, a 35,81% više nego 2017. Glavni razlog povećanja kapitalnih izdataka je intenziviranje radova na realizaciji prioritne dionice . pic.twitter.com/wrpmlPylpx

View image on Twitter
See Vlada Crne Gore’s other Tweets

“Gotovinski deficit budžeta za 2018. godinu iznosi 168,9 miliona eura i čini 3,65 odsto BDP-a, a za 67,96 miliona eura je manji u odnosu na 2017. godinu ili 28,7 odsto. Ukoliko se budžetska potrošnja umanji za izdatke za razvojne projekte, ostvaren je gotovinski suficit od 152,83 miliona eura ili 3,3 odsto BDP-a, što ukazuje da su tekući izdaci finansirani iz tekućih prihoda, čime je ispunjen i jedan od glavnih ciljeva definisanih Fiskalnom strategijom. Suficit tekućeg budžeta za 2018. godinu veći je 198,21 odsto u odnosu na prošlogodišnji, ili nominalno za 101,81 miliona eura“, saopštio je generalni direktor Direktorata za državni trezor u Ministarstvu finansija, Dragan Darmanović.

Dragan Darmanović

Prema njegovim riječima primarni korigovani gotovinski deficit (korigovani gotovinski deficit umanjen za otplatu kamata) iznosi 77,02 miliona eura i čini 1,66 odsto BDP-a, a manji je za 49,38 odsto u odnosu na 2017. godinu.

Darmanović je dodao da su tekući prihodi sa primicima od povraćaja datih kredita i donacijama u 2018. godini iznosili su 1.746,02  eura, što je 0,63 odsto manje od planiranog iznosa i čini 37,8 odsto BDP-a.

Budžetska potrošnja u 2018. godini iznosila je 1,91492 milijarde eura i veća je 6,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu i 0,78 odsto u odnosu na planirani iznos. Budžetska potrošnja iznosila je 41,45 odsto BDP-a.

Kapitalni izdaci u 2018. godini iznosili su 390,98 miliona eura i 0,73 eura su veći u odnosu na plan budžeta, a 35,81 odsto su veći u odnosu na prethodnu godinu zbog intenziviranja radova na realizaciji prioritne dionice autoputa Bar-Boljare.

“Državni dug Crne Gore na dan 31.12.2018. godine iznosi 3,15298 milijardi eura ili 68,26 odsto BDP-a i sastoji se od spoljnjeg duga koji iznosi 2,760 milijarde eura i unutrašnjeg duga koji iznosi 392,98 miliona eura”, izjavio je Darmanović i istakao da su depoziti, na 31.12.2018. godine, iznosili 233,8 miliona eura i 38.477,69 unci zlata po tržišnoj cijeni u iznosu od 43,01 miliona eura, što ukupno iznosi 276,81 miliona eura.

Izvor: CDM