33 MILIONA EURA

Vlada garantuje za HE Perućica

Vlada će izdati garanciju za Ugovor o zajmu između Njemačke razvojne banke (KfW) i Elektroprivrede (EPCG) za projekat rekonstrukcije i modernizacije hidroelektrane (HE) Perućica.

„Vlada je prihvata garanciju u iznosu od 33 miliona eura za projekat čiji je cilj rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica kako bi joj bio produžen radni vijek, obezbjeđena visoka pogonska spremnost i povećana efikasnost“, saopšteno je iz Vladine Službe za odnose sa javnošću.

Vlada je danas na sjednici usvojila Informaciju o raspisivanju Javnog poziva za davanje u dugoročni zakup zemljišta u svojini države, radi izgradnje vjetroelektrane, na lokalitetu Brajići, sa Prijedlogom tenderske dokumentacije.

Ministarstvo ekonomije je, kako se navodi, zaduženo da objavi Javni poziv za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje vjetroelektrane, na pomenutom lokalitetu.

Vlada je usvojila informacije o realizaciji ugovora za izgradnju malih hidroelektrana na lokacijama vodotocima Kutska rijeka, Mojanska rijeka.

„Vlada je prihvatila ugovore o koncesiji kao i informacije o realizaciji ugovorâ o koncesijama na osnovu energetskih dozvola za izgradnju malih hidroelektrana Raštak i Raštak 2 na vodotoku Raštak i ovlastila ministarku ekonomije Dragicu Sekulić da ugovore potpiše“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je prihvaćen Aneks III Ugovora o Agentu registracije domena .me sa Procedurom za dodjelu domena sa premium i rezervisane liste domena, kojim se uvodi novi način dodjele premium domena, prepoznat na tržištu pod nazivom model Direktne ponude.

Vlada je prihvatila i izmjene i dopune Liste rezervisanih imena kojima su na tu listu uvršteni domeni ocisti.me, s3.me, tuzi.org.me, komunaeulqinit.me, opstinaulcinj.me i golubovci.me.

Izvor: RTCG