Vlada dala koncesije za izgradnju dvije male hidroelektrane

Vlada Crne Gore dala je koncesije za izgradnju malih hidroelektrana (mHE) Štitska na dijelu vodotoka Štitske rijeke i Umska na dijelu vodotoka Umski potok.

Vlada je danas usvojila Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane Štitska.

„Donijeta je Odluka kojom se privrednom društvu Hidroenergija Andrijevica iz Andrijevice daje koncesija za izgradnju mHE instalisane snage 897 kilovati (kW) i planirane godišnje proizvodnje tri gigavat sata (GWh)“, saopšteno je iz Vladine Službe za odnose sa javnošču.

Navodi se da je Vlada prihvatila i tekst Ugovora o koncesiji.

Usvojen je Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju mHE Umska.

„Donijeta je Odluka kojom se istom privrednom društvu daje koncesija za izgradnju male hidroelektrane „Umska” instalisane snage 748 kW i planirane godišnje proizvodnje 3,2 GWh, a prihvaćen je i tekst Ugovora o koncesiji“, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su pojasnili da su ugovori o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju mHE do jedan megavat (MW) tipskog karaktera.

„Koncesija se daje na period od 30 godina, uz koncesionu naknadu koja iznosi 6,1 odsto od planirane godišnje proizvodnje električne energije, a ukoliko je godišnja proizvodnja veća od planirane, naknada iznosi 6,1 odsto od godišnje proizvodnje“, precizira se u saopštenju.

Kako se navodi, predviđen je i prenos vlasništva nad zemljištem i objektima mHE sa koncesionara na državu, bez ikakvih tereta i bez prava koncesionara da traži bilo kakvu naknadu.

Vlada je usvojila informacije o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima Kutska rijeka i Mojanska rijeka i dala saglasnost za prenošenje po jedan odsto udjela društva Hidroenergija Montenegro iz Berana u koncesionim društvima Small Hydro Power Plant Kutska i Small Hydro Power Plant Mojanska na Igma Energy iz Andrijevica.

Usvojena je i Informacija o značaju održavanja putnih pravaca prema ski centrima u toku zimske sezone.

Vlada je, kako je saopšteno, zadužila Ministarstvo saobraćaja i pomorstva da prilikom raspisivanja javnog poziva za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva kao prioritetne putne pravce koji će biti održavani u zimskom periodu uvrsti putni pravac Žabljak – skijalište Savin kuk, u dužini od šest kilometara (km), Nikšić – Ski centar Vučje, u dužini od 20 km.

Kao prioritetni biće uvrsteni putni pravci Jadranska magistrala do Ski centara Kolašin 1450 i Kolašin 1600, u dužini od 15 km i Cetinje – Ivanova korita, u dužini od 14 km.

Vlada je donijela Izmjene i dopune Programa gazdovanja šumama za ovu godinu.

„Izmjenama se pristupilo usljed izvršene doznake dodatnih količina drvne mase, koje je Uprava za šume realizovala u prvih šest mjeseci ove godine, jer su se u međuvremenu riješili imovinsko pravni odnosi koji su bili smetnja da se izvrši doznaka u toku prošle“, navodi se u saopštenju.

Predložene izmjene se, dodaje se, odnose i na korišćenje nezaštićenih biljnih vrsta, obzirom da je Uprava za šume u prvoj polovini tekuće godine utvrdila listu nezaštićenih biljnih vrsta i tržišne cijene za nezaštićene biljne vrste sa liste.

„Izmjenama i dopunama Programa predviđeno je da se ukupna redovna sječa uvećava sa 516 hiljada metara kubnih (m³) na na 537,3 hiljada m³“, ističe se u saopštenju.

Izmjenama i dopunama dodaju se sanitarne sječe iz Plana sanacije šuma u količini 37,2 hiljade m³.

Iz Vlade su kazali da se, kada se radi o privatnim šumama, plan sječa povećava za 26,08 hiljada m³, odnosno sa 191,19 na 217, 28 hiljada m³.

Vlada je, radi stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za subjekte koji se bave prekograničnom trgovinom, uz usklađivanje carinskog zakonodavstva sa relevantnim propisima Evropske unije, donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima za odobravanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta na carinskom području Crne Gore.

Izvor: Mina Bussines