Lider PzP Nebojša Medojević, očekuje da će Vlada, koja je ovlastila EPCG i Ministarstvo kapitalnih investicija da nađu rješenje za ogroman rizik za sigurnost snabdijevanja električnom energijom usljed okolnosti da je TE Pljevlja utrošila legalno raspoložive radne sate, učiniti sve što je u njenoj moći da očuva sigurnost snabdijevanja, radna mjesta i finansijsku stabilnost Crne Gore.

Kako je naveo u saopštenju, smatra da se mora učiniti sve što je moguće da se promoviše vladavina prava i strogo poštovanje preuzetih međunarodnih obaveza, a tako i podrži dalji napredak u pridruživanju Evropskoj Uniji.

“Vlada Crne Gore je tokom prethodnih dana donijela više Zaključaka i dala javnih izjava oko budućnosti TE i naših obaveza iz Ugovora sa EEZ – Evropskom Energetskom Zajednicom. Predsjednik Vlade je izjavio snažnu podršku vladavini prava i procesu pridruživanja EU kako u razgovoru sa Komesarom za proširenje Varheljijem, tako i u razgovoru sa zvaničnicima EBRD. Predsjednik je takođe izjavio podršku investicijama u obnovljive izvore energije i povećanju doprinosa Crne Gore borbi protiv klimatskih promjena. Vlada je ovlastila EPCG i Ministarstvo kapitalnih investicija da nađu rješenje za ogroman rizik za sigurnost snabdijevanja električnom energijom usljed okolnosti da je TE Pljevlja utrošila legalno raspoložive radne sate. Želim da vjerujem da će kolege iz EPCG i Ministarstva učiniti sve što je u njihovoj moći da očuvaju sigurnost snabdijevanja, radna mjesta i finansijsku stabilnost Crne Gore”, navodi Medojević.

Međutim, kako dodaje, ne treba nijednog trenutka ispustiti iz vida da je u prošloj godini cijena struje na Evropskim berzama bila vrlo povoljna. Na berzi u Budimpešti prosječne dnevne cijene su tokom 299 dana bile ispod proizvodne cijene TE Pljevlja.

“Zbog pandemije, na tržištu je bilo obilje ponude struje, gasa i nafte po povoljnim cijenama. Potrošnja u Crnoj Gori nije bila velika jer, nažalost, ni turistička sezona 2020. nije bila dobra. TE Pljevlja je ipak radila najveći broj punih radnih sati ikada, i potrošila dodijeljeni broj sati. Svi znamo ko je doveo do ove situacije sa TE Pljevlja. Tu nema nikave krivice Evropske Unije. Evropska Unija je omogućila pristup otvorenom tržištu, investirala u dalekovode u cijelom regionu, ustanova za alokaciju prekograničnih kapaciteta za prenos električne energije je smještena u Crnoj Gori. Pod upravom poraženog režima naša država i naše preduzeće, EPCG nijesu koristili te mogućnosti na pravi način. Drugim riječima, tokom 2019. i 2020. godine je učinjeno sve što se moglo da se put Crne Gore ka Evropskoj Uniji oteža ili onemogući i da naša zemlja dođe u situaciju da krši svoje međunarodne obaveze”, kaže Medojević.

Kako je istakao, želi da vjeruje da i Predsjednik Vlade i naši koalicioni partneri i ostali članovi Vlade jasno vide problem koji ova situacija sa TE Pljevlja predstavlja na putu Crne Gore ka EU.

“Ideje poraženog režima da možete da varate, kradete, svjesno kršite svoje ugovorne obaveze, a onda da balkanskim metodama tražite ‘rješenje’ problema koji smo sami napravili, mora postati prošlost. Crna Gora sebe, konačno mora da predstavi kao solidnog i odgovornog partnera EU koji poštuje svoje međunarodne obaveze i koji je spreman da sa EU (i uz obilnu pomoć EU) gradi novu razvojnu platformu na zelenoj energiji i poštovanju ljudskih prava. Svaki spor sa EEZ oko naših obaveza iz Ugovora mogao bi skupo koštati državu i ugroziti, možda i posljednju realnu šansu za razvoj i oporavak i prosperitet građana. Smatramo da je potrebna najveća mobilizacija svih državnih ustanova da se Ministarstvu kapitalnih investicija i EPCG pomogne da nađu izlaz iz ove situacije. Mogućnost pouzdanog i legalnog rada TE Pljevlja je od kritičnog značaja za turističku sezonu, za izvršenje predloženog budžeta, za sigurnost radnih mjesta ljudi u Pljevljima i ljudi u aluminijumskom kombinatu i mnogih drugih u Crnoj Gori. Mi se nadamo da se do kraja godine počne koristiti još jedan veliki potrošač električne energije: autoput. I tu je sigurnost snabdijevanja strujom suštinski važna”, napominje Medojević.

Podsjeća da je predsjednica Evropske Komisije prije neki dan pozvala sve države u Evropi da naprave planove čijom će se realizacijom emsija CO2 smanjiti za 55% do 2030. godine. U tom svijetlu treba posmatrati i ovu situaciju sa TE Pljevlja. Novi, ambiciozni, Nacionalni energetski i klimatski plan je jedini pravi način da se zaposle ljudi u Pljevljima, da se nastavi krupnim koracima ka Evropskoj uniji i da se osigura snabdevanje energijom po razumnim cijenama.

“Ova generacija političara nema pravo na grešku i prihvatanje kratkoročnih, pogrešnih, populističkih i loših rešenja. U igri nije samo politička karijera političara i rejtinzi stranaka. U igri je budućnost nacije i države”, ocijenio je Medojević.

Izvor:RTCG