Vlada Crne Gore zadužila je Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) da sa privatnim apotekama, već u ovom kvartalu, ugovori izdavanje ljekova na recept.

Ministar zdravlja Kenan Hrapović za RTTCG je saopštio da je Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici, usvojila Informaciju u vezi s pokretanjem postupka uključivanja privatnih apoteka i zaključivanja ugovora sa Fondom za zdrastveno osiguranje Crne Gore.

“Ovim porstupkom izbjeći ćemo dugotrajne procedure nabavke ljekova, i potencijalno mogućnosti nestašice kao što se to ranije dešavalo”, rekao je Hrapović.

Govoreći o prednostima ovakve odluke, Hrapović je naveo stabilno snabdijevanje ljekovima, bolja dostupnost ljekova koji se izdaju na recept, ali i bolja konkurentnost.

“Građani će sa receptom moći podići lijek, osim u 53 državne, u svim privatnim apotekama koje potpišu ugovor sa Fondom”, rekao je Hrapović, uz napomenu da neće biti probijen budžet za ovu godinu