Portal sjevercg je došao do saznanja, da je na današnjoj sjednici Vlade Crne Gore,koja je održana u Pljevljima, Vlada donijela Odluuku o raskidu Ugovora sa koncesionarom za izgradnju mHE na Bistrici.

Prema istim informacijama, Vlada će to objaviti na press konferenciji koja će se održati u 15h.