UNHCR SAOPŠTIO

Više od polovine izbjegličke djece ne idu u školu

Više od polovine izbjegličke djece školskog uzrasta u svijetu ne ide u školu, saopšteno je iz Agencije za izbjeglice Organizacije Ujedinjenih nacija (UNHCR).

Prema izvještaju UNHCR “Intenziviranje napora: Obrazovanje izbjeglica u kriz”i«, od 7,1 miliona izbjegličke djece školskog uzrasta, 3,7 miliona, odnosno više od polovine, ne ide u školu.

Iz UNHCR-a ocijenili su da prepreke koje sprječavaju izbjegličku djecu da pristupe obrazovanju postaju sve teže savladive kako ta djeca rastu.

U svijetu tek 63 odsto izbjegličke djece pohađa osnovnu školu u poređenju sa 91 odsto ostale djece, a širom svijeta, 84 odsto adolescenata stiče srednje obrazovanje, u poređenju sa samo 24 odsto izbjeglica koje dobijaju priliku da idu u srednju školu.

Visoki komesar UN-a za izbjeglice Filipo Grandi kazao je da je škola mjesto na kome izbjeglice dobijaju drugu šansu.

“Iznevjerili smo izbjeglice, jer im ne pružamo šansu da izgrade vještine i znanje koje bi trebalo da ulože u svoju budućnost”, rekao je Grandi.

On je naveo da je oštar pad broja izbjeglica upisanih u osnovne i srednje škole direktna posljedica nedostatka novca za njihovo obrazovanje.

UNHCR zbog toga poziva vlade, privatni sektor, organizacije koje se bave obrazovanjem i donatore da finansijski podrže novu inicijativu čiji je cilj da pokrene srednje obrazovanje za izbjeglice.

Izvor: Mina