SOS TELEFON NIKŠIĆ

Više od 1800 žrtava tražilo pomoć zbog porodičnog nasilja

Prethodne nedjelje crnogorska javnost bila je zatečena informacijom da je D.S. u prostorijama Hitne pomoć u Plavu brutalno pretukao svoju suprugu C.O. Ovo je samo jedan od primjera koji pokazuju da i dalje veliki broj žena u Crnoj Gori trpi porodično nasilje. Ohrabrujuća je činjenica da se o ovom problemu konačno govori, a to potvrđuju i podaci da je od početka ove godine Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja primila 1847 poziva.

<<<Uhapšen osumnjičeni za prebijanje supruge u Hitnoj pomoći<<<

“Nasilje nad ženama je sveprisutan problem koji je posljednjih godina vidljiviji u javnosti kao rezultat djelovanja ženskih organizacija koje duže od 20 godina rade na ovom problemu. Takođe je vidljiviji i zbog činjenice da je država na putu evroatlanskih integracija obavezna da unaprijedi zaštitu žena od nasilja jer je potpisnica brojnih međunarodnih dokumenata koji je na to obavezuju”, saopšteno je CdM-u iz organizacije SOS telefon Nikšić.

U periodu od 1. januara do 20. avgusta ove godine SOS telefon Nikšić je na servisu Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici primio 1847 poziva.

“U istom periodu ukupno je pruženo 2303 usluge. Takođe, u tom periodu u SOS skloništu za žene i djecu sa iskustvom nasilja je bilo smješteno ukupno 54 žene i djeteta. Oni su u navedenom periodu u SOS skloništu ostvarili 3294 noćenja”, naglašavaju u SOS telefon Nikšić.

Osvrćući se na slučaj prebijanja žene u Hitnoj pomoći u Plavu iz  SOS telefon Nikšić napominju da nemaju neposredna saznanja o navedenom događaju, već samo ono što su prenijeli mediji.

<<<U toku istraga: Kako je muž pretukao ženu u Hitnoj pomoći u Plavu<<<

“U svakom slučaju, taj događaj je još jedna lekcija svima da se svaki slučaj nasilja u porodici mora treirati sa dužnom pažnjom. Podsjećamo da je od januara 2019. godine u Crnoj Gori stupio na snagu Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici i nasilja nad ženama čija primjena je, pored ostalih, obaveza i zdravstvenih ustanova. Iz Protokola proizilazi da je Hitna služba trebala biti posebno senzibilisana da obrati posebnu pažnju na povrede i cjelokupnu sliku pacijentkinje koja upućuje na sumnju na nasilje u porodici. Nakon toga je bilo potrebno odmah o činjenicama koje ukazuju na sumnju na nasilje u porodici obavijestiti nadležni centar za socijalni rad i sa posebnom pažnjom razgovarati sa žrtvom nasilja i utvrditi da li je uznemirena, ispoljava li strah od ponašanja počinioca za sebe i ostale članove porodice”, saopšteno je iz SOS telefon Nikšić.

Na pitanje šta sve treba preduzeti da bi se smanjio broj zlostavljanih žena iz ove organizacije napominju da je Crna Gora potpisnica većeg broja međunarnih dokumenata koji je obavezuju da obezbijedi pomoć i podršku ženama sa iskustvom nasilja.

“Prevashodno je obavezuje Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Nacionalni zakonodavni okvir je relativno dobar. Nedostaci koji su registrovani se odnose na potrebu da se zakonski uredi u dijelu koji se odnosi na sankcionisanje nasilja koje žene prežive u partnerskim vezama, kao i silovanja koje prežive u bračnoj/vanbračnoj zajedici”, kažu u SOS telefon Nikšić.

Prema njihovim riječima prioritetno država mora osigurati da sve institucije dosljedno primjenjuju postojeće zakone i podzakonska akta.

“U praksi se nerijetko dešava da žene koje prijave nasilje ne dobiju adekvatnu zaštitu. Njihove prijave se ne procesuiraju već okončavaj upozoravanjem nasilnika. Takođe je registrovana zabrinjavajuća praksa da nakon što žena koja dugi niz godina preživljava nasilje podnese prijavu, nasilnik u cilju izbjegavanja odgovornosti za nasilje koje je počinio podnosi kontraprijavu”, dodaju u SOS telefon Nikšić.

Službenici u institucijama (policija, sudovi), kako navode, u ovakvim slučajevima ne utvrđuju ko je primarni agresor, već podnose prijavu i osuđuju za nasilje oboje.

“Ovakvo postupanje je izuzetno štetno jer ženu koja je preživjela nasilje nanovo viktimizuje i istovremeno obeshrabruje i druge žene da izađu iz nasilja kojem su izložene. Kazne koje se izriču za počinioce nasilja predstavljaju zakonski minimum, najčešće su novčane, opomene ili uslovne čime se nasilnicima šalje poruka da je nasilje u porodici društveno prihvatljivo ponašanje”, ocjenjuju u SOS Nikšić.

<<<I u rod i u dom: Žene da se ne odriču nasljeđa<<<

Naglašavaju da se saradnja SOS telefona Nikšić sa institucijama kontinuirano razvija i unapređuje. Takođe, naglašavaju da se ne može dati jedan odgovor na saradnju sa badležnim državnim institucijama, jer je različita od institucije do institucije, od grada do grada, a često i unutar jedne institucije.

“Vrlo često je u korelaciji sa ličnim senzibilitetom osobe sa kojom SOS telefon Nikšić komunicira. Navedeno je loša praksa i u narednom periodu bi bilo neophodno uspostaviti standard koji će osigurati da saradnja i postupanje budu uniformni bez obzira na lične stavove pojedinaca o nasilju nad ženama i nasilju u porodici”, zaključuju za CdM u SOS telefon Nikšić.

Izvor: CDM