Nevladina organizacija Euromost je  u Hotelu,,Franca”, održala press konferenciju u sklopu projekta,,Identifikacija, registracija i evidencija divljih deponija” na obalama Lima,, Biča-Bijelo Polje.

Na konferenciji su pored predstavnika Euromost-a, prisustvovali i predstavnici, Komunalne policije, Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj i Komunalnog preduzeća,,Lim”.

Projekat je odobren od Ministarstva poljoprivrede i ruaralnog razvoja, a finasira se iz sredstava Medjunarodnog projekta,,Upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu” i na osnovu Javnog poziva za dodjelu podrške iz Programa malih grantova,, dio,,Procedura i realizacija”, kazao je Almer Mekić predsjednik Euromost.a i koordinator na projektu.

On je naglasio, da je projekat od velikog značaja za rijeku Lim i da će opština Bijelo Polje biti prva opština iz tri države, kroz koje protiče Lim, gdje će imati bazu podataka, svih divljih deponija na obalama Lima. Nevladinoj organizaciji Euromost su odobrena sredstva, od 4000 eura, koja će koristiti za kupovinu opreme da bi realizovala predvidjene aktivnosti, gdje joj je uplaćeno 70% sredstava, dok će 30% biti uplaćeno nakon realizacije projekta i dostavljanja finsijskog i narativnog izvještaja, da je projekat realizovan.

Mi ćemo nakon formiranja baze podataka, istu dostaviti na raspolaganje Komunalnoj policiji, Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj i Komunalnom poreduzeću Lim, kazao je Mekić i dodao.

,,Realizacija ovog projekta će biti i uvertira za čićenje svih deponija na obalama Lima, na području Bijelog Polja, nakon čega očekujemo da Komunalna policija i druge inspekcije djeluju, u suzbijanju nelegalnog odlaganja otpada na obalama Lima”.

Vladan Kovačević, predstavnik Komunalne policije, je podržao projekat NVO,,Euromost” i dao poseban značaj  zajedničkim aktivnostima rješavanja ovih problema. On je naveo, da Komunalna policije svakodnevno radi na kontroli svih divljih deponija na području opštine Bijelo Polje i da imaju veliku pomoć od Komunalnog preduzeća Lim.

Što se tiče represivnih mjera, imaju problem identifikacije lica, koja nelegalno odlažu otpad na obalama Lima, posebno na van gradska područja, stoga je neophodna saradnja i pomoć gradjana i da se uključe svi ostali subjekti, kazao je Kovačević.

Projekat je podržao i Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, kao i komunalno preduzeće Lim, čije predstavnik iznio sve realizovane aktivnosti ovog preduzeća.