Nevladine organizacije Euromost, je u Bar održala tribina na temu,,Diskriminacija žena kroz zapošljavanje“.

Na tribini su bile prisutne, pored članica NVO Euromost, članice Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj, NVU Žene Bara kuvaju srcem, Građanske inicijative i žene zaposlene u “Franci”.

Koordinatorka za prava žena u nevladinoj organizaciji Euromost Sanela Sijarić je navela, da se žene u Crnoj Gori suočavaju sa različitim vidovima diskriminacije, kada je riječ o zapošljavanju i dodala.

,,Po opštem stavu, Crna Gora je zemlja u kojoj tradicionalne društvene uloge i rodni stereotipi i dalje istrajavaju, ne samo u porodičnim okvirima već i u oblasti zapošljavanja”, kazala je Sijarička i predložila, uvodjenje niz koraka i mjera protiv diskriminacije i za jednake mogućnosti u zapošljavanju, a koje se odnose kako na poslodavce, tako i sindikate. Ona je predložila da se mjere na kraju tribine kroz zakljčak usvoje i iste proslijede Vladi Crne Gore, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i da se obavijesti delegacija Evropske Unije u Podgorici, kao i UNDP.

Ljiljana Vujović iz NVO žene bara velikog srca je kazala, da su žene jednako ugrožene i na sjeveru i na jugu i navela, da je činjenica nepobitna da žene bez obzira kakve poslove obavljale, nalaze u veoma nepogodnoj poziciji pri odabiru za radna mjesta i navela niz primjera. Ako je mlada i tek udata strah da će postati majka, ako je već majka, strah da će djeca biti bolesna, da će koristiti bolovanje i odsustvovati sa radnog mjesta. Vujovićka navodi da se problem nalazi u rukama žena i smatra, da žene u Crnoj Gori se moraju pokrenuti tim putem, da javno iznose svoje stavove o poslodavcima i da se na neki način sve zajedno bore protiv ovakve situacije.

Na tribini je zaključeno da je neophodno unijeti promjene u sistem, a da napretka neće biti dok ova pitanja ne budu pravno regulisana i iza žena, kao ranjive grupe, ne bude stala država sa svim svojim kapacitetom. Dotle, istaknuto je na tribini, neophodno je ukazivati na slučajeve diskriminacije, tražiti prava žena.

Nina Ramović iz nevladine organizacije Euromost koja je i moderatorka na tribini je istakla, kako će naredna tribina biti organizovana na sjeveru, a da će zaključci sa obje tribine biti uključeni u korake koje će ova NVO Euromost preduzeti u borbi protiv diskriminacije žena.