Veterinarski inspektor iz Bijelog Polja Saša Djurović je večeras na RTCG demantovao da je kompanija ,,Mesopromet – Franca” ispustala bilo kakvu krv ili bilo šta iz te kompanije.

I pored toga što se na snimcima i fotografijama vidi odakle se ispušta krv ili crvena tečnost , za veterinarskog inspektora je sve to uredu, iz kompaniji ,,Mesopromet – Franca” za RTCG kažu da posjeduju  sistem za prečišćavanje otpadnih voda sa pumpnom stanicom, separacijom čvrstih čestica, biološkom razgradnjom i sabirnim bazenom stalno  u funkciji. Objašnjavaju da se svako ispuštanje otpada iz pogona strogo kontroliše i obavlja po propisima. To su danas provjerili i veterinarski inspektori. Takodje, poručuju da će preduzeti sve zakonske mjere kako bi sačuvali ugled firme, jer, kako ističu, nijesu zagađivači životne sredine i Lima.

Pogledajte snimke koji demantuje Veterinarski inspektor Saša Djurović, koji su napravljeni , ispod kompanije ,,Mesopromet – Franca”

Iz NVO,,Euromost” i Sportskog ribolovnog društva ,,Sinjavac” su  kazali da neće odustati od svoje borbe za Lim i da će nastaviti svakodnevno da obilaze obale i mjesta gdje mjesni preradjivači ispuštaju razne otpadne vode, naroćito mjesto ispod kompanije,,Mesopromet – Franca”, koje jedva čekamo na sudu, gdje ćemo dokazati sve svoje navode, ali nas niko neće obeshrabriti i spriječiti da zaštitimo ovu rijeku.

Sjutra će se ove dvije organizacije dogovoriti kakve će oni zakonske postupke pokrenuti protiv zagadjivača, naročito protiv veterinarskog inspektora Saše Djurovića, koji će svoje postupke morati obrazložiti pred tužiocem, kazali su iz ove dvije organizacije.