Vehbu Čokoviću zvanom Srce, koji sebe naziva borcem za pravdu i koji je vlasnik diskoteke HERC i vlasnik NVO,,Novi put”, Viši sud je potvrdio kaznu zatvora od šest mjeseci zbog ometanje pravde.

          Foto:Kodex

Portal sjevercg je već ranije objavio da je Osnovni sud osudio Čokovića na šest mjeseci zatvora https://sjevercg.me/osnovni-sud-u-bijelom-polju-osudio-cokovica-na-kaznu-zatvora-od-sest-mjeseci/

Čoković je prepoznat kroz bjelopoljsku javnost kroz napade i vrijedjanje NVO koje se bave borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala i koje ukazuju na zloupotrebe u lokalnoj upravi Opštine Bijelo Polje, gdje ga je kroz medije da napada bjelopoljske NVO podržao i predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović,nakon što su mu NVO otkrile, da mu je porodična firma “Imperijal”, koju vodi Vojislav Vojo Smolović, brat predsjednika Opštine Bijelo Polje Petra Smolovića, kupila  ogromnu zemlju i objekte za 420.000 eura preko puta budućeg Centra za posjetioce na obali rijeke Bistrice u Bijelom Polju, koji se gradi u okviru projekta valorizaciije Đalovića pećine”.

       Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović

Viši sud u Bijelom Polju je odbio  kao neosnovane žalbu okrivljenog Vehba Čokovića i njegovog branioca, i potvrdio presuda Osnovnog suda u Bijelom Polju K. br. 219/20 od 30.03.2021. godine.

Presudom Osnovnog suda u Bijelom Polju K. br. 219/20 od 30.03.2021. godine, okrivljeni Vehbo  Čoković zvani Srce je oglašen  krivim da je izvršio krivično djelo ometanje pravde iz čl. 396a st. 1 KZCG, i osuđen na kaznu zatvora od 6 (šest) mjeseci i istovremeno mu je određeno da će se kazna izvršiti izdržavanjem u prostorijama u kojima okrivljeni stanuje, bez napuštanja prostorija u kojima stanuje, uz primjenu elektronskog nadzora.

Istom presudom određeno je da ukoliko okrivljeni jednom u trajanju preko šest časova, ili dva puta, u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

Takođe, istom presudom okrivljeni je obavezan da plati sudu na ime troškova krivičnog postupka- paušala iznos od 50,00€, u roku od 15 dana, po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Viši sud je pobijanu presudu cijenio i u dijelu odluke o krivičnoj sankciji, pa je našao da su žalbeni navodi branioca okrivljenog neosnovani, te da je prvostepeni sud pravilno utvrdio i cijenio sve okolnosti koje su od uticaja na odmjeravanje vrste i visine krivične sankcije saglasno čl. 42 KZ CG, a za svoja zaključivanja dao jasne i valjane razloge, koje prihvata i ovaj sud.

Dakle, prvostepeni sud je pravilno postupio kada je okrivljenog osudio na kaznu zatvora od 6 (šest) mjeseci i istovremeno odredio da će se kazna izvršiti izdržavanjem u prostorijama u kojima okrivljeni stanuje, bez napuštanja prostorija u kojima stanuje, uz primjenu elektronskog nadzora, pa će se po ocjeni i vijeća ovog suda postići svrha kažnjavanja iz čl. 32 KZ CG.