EKONOMIJA

Uz podršku EU do bolje zaštite konkurencije u Crnoj Gori

Projekat “Jačanje institucionalnih i tehničkih kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore” , koji je Evropska unija finansirala sa 250.000 eura, imao je za cilj poboljšanje sistema i unaprjeđenja zaštite konkurencije u našoj zemlji, ocijenjeno je juče u Podgorici, tokom predstavljanja rezultata uspješno završenog projekta.

Kako je saopšteno iz Agencije za zaštitu konkurencije, projekat je sproveden u saradnji sa Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja Hrvatske.

Šef Sektora za saradnju Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Herman Špic, naglasio je važnost projekta za budući rad Agencije, s obzirom na to da je politika konkurencije jedan od osnovnih stubova unutrašnjeg tržišta EU.

“Od najveće je važnosti osigurati odgovarajući broj kompetentnog osoblja u ovom posebno kompleksnom području – području konkurencije. Agenciji je za izvršavanje svog mandata neophodna kontinuirana i snažna politička podrška”, istakao je Špic.

Ambasador Hrvatske u našoj zemlji, Veselko Grubišić, naglasio je da je jačanje institucionalne i tehničke sposobnosti Agencije za zaštitu konkurencije od velikog značaja za postizanje uslova jednakih prilika za sve poslovne subjekte u Crnoj Gori.

Hrvatski eksperti su održali niz treninga za službenike Agencije o primjeni Zakona o zaštiti konkurencije.

“Sedam predstavnika Agencije boravilo je u studijskoj posjeti Hrvatskoj, gdje su naučili više o praksi ove zemlje i stekli direktan uvid u praksu hrvatskih kolega i njihov pristup rješavanju predmeta iz oblasti konkurencije. Posebno korisna bila je posjeta informatičkoj laboratoriji, u kojoj hrvatska Agencija obrađuje digitalne dokaze prikupljene tokom nenajavljenih posjeta preduzećima”, navode u Agenciji.

Direktorica Agencije za zaštitu konkurencije, Lepa Aleksić, kazala je da je projekat u potpunosti ostvario očekivanja u smislu edukacije zaposlenih. Kao bitan rezultat projekta istakla je napredak u statistici predmeta i sprovođenje nenajavljenog uvida, koji je ostvaren nakon opsežnih priprema i uz pomoć hrvatskih kolega.

“Kroz ovaj projekat ostvarili smo trajne veze između naše i hrvatske Agencije, ne samo na nivou rukovodilaca institucija, nego i na operativnom nivou samih zaposlenih, koji će zasigurno nastaviti razmjenjivati svoja iskustva u svakodnevnom radu“, dodala je Aleksić.

Rukovoditeljka Odjela za međunarodnu i europsku suradnju hrvatske agencije, Branimira Kovačević, ukazala je na preporuke za dalji rad Agencije za zaštitu konkurencije, kako u dijelu daljeg poboljšanja zakonskog okvira, tako i u dijelu jačanja svijesti javnosti o radu Agencije i njenog značaja za crnogorsku privredu.

“Bitno je nastaviti sa radom na edukaciji zaposlenih Agencije, ali i drugih institucija i poslovnih subjekata koji učestvuju na tržištu, kako bi se zaštitila konkurencija i osigurali jednaki uslovi za sve, na dobrobit crnogorskih preduzeća i krajnjih potrošača“, naglasila je Kovačević.

Službenik za međunarodnu saradnju i odnose sa medijima u Agenciji za zaštitu konkurencije, Božidar Lopičić, prezentovao je rad Agencije, kao i rezultate projekta koji su postignuti u predhodnih osam mjeseci, sa akcentom na međunarodnu saradnju.

Izvor: CDM