Usvojen Program ekonomskih reformi do 2021.

OKO 52 MILIONA EURA

Usvojen Program ekonomskih reformi do 2021.

Vlada usvojila Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2019-2021. godina, kao najvažniji dokument u ekonomskom dijalogu sa Evropskom unijom.

Usvojen Program ekonomskih reformi do 2021.

“Program ekonomskih reformi (PER) predstavlja i strateški dokument za srednjoročno makroekonomsko i fiskalno programiranje, koji sadrži i prateću agendu strukturnih reformi važnih za smanjenje ili eliminisanje prepreka za privredni rast i jačanje konkurentnosti. Strateški razvojni cilj Crne Gore definisan Programom je održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će doprinijeti smanjenju razvojnog jaza u odnosu na prosjek EU i povećanju kvaliteta života građana”, saopšteno je iz Vlade.

Program je u potpunosti konzistentan sa godišnjim Zakonom o budžetu i srednjoročnim budžetskim okvirom, kao i strateškim razvojnim dokumentima Crne Gore.

Agrobudžet 52,4 miliona eura, za trećinu veći od prošlogodišnjeg

Na sjednici Vlade, kojoj je predsjedavao potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, usvojen je i Agrobudžet za 2019. koji iznosi 52,4 miliona eura i veći je 31 odsto od prošlogodišnjeg.

Vlada je donijela Uredbu o Carinskoj tarifi za 2019. godinu kojom se utvrđuje visina carinskih stopa za ovu godinu, u skladu sa dinamikom utvrđenom Zakonom o potvrđivanju Protokola o pristupanju Crne Gore Sporazumu iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije.

Donijet je Program gazdovanja šumama za 2019. godinu. Tim dokumentom su definisane mjere za gazdovanje šumama po obimu, vrsti i vremenu izvođenja na godišnjem nivou, kako bi se obezbijedilo održivo gazdovanje i upravljanje ovim resursom.

Ciljevi koji se potižu ovim Programom su: unapređenje stanja u oblasti upravljanja šumama; realizacija aktivosti na poslovima uređivanja šuma, realizacija obaveza na uzgoju i zaštiti; unapređenje stanja šuma i stvaranja uslova za njihovo održivo korišćenje; unapređenje međunarodne saradnje i obezbjeđenje stručne pomoći i edukacija zaposlenih.

Radi usklađivanja sa evropskim i međunarodnim aktima, Vlada je donijela Izmjene i dopune Nacionalnog programa za olakšice u vazdušnom saobraćaju.

Vlada je donijela Akcioni plan za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o državnoj upravi. Novim Zakonom o državnoj upravi, između ostalog, propisani su i kriterijumi za osnivanje organa državne uprave, državnih agencija i fondova, način planiranja rada i izvještavanja kroz praćenje ostvarenih rezultata u odnosu na zacrtane ciljeve, jasne linije odgovornosti na svim nivoima, kako bi se doprinijelo efikasnosti rada i djelovanja i obezbijedio visok nivo kvaliteta u pružanju usluga. Usklađivanjem posebnih zakona sa Zakonom o državnoj upravi ujednačiće se i unaprijediti organizaciona struktura, te organizacija državne uprave uskladiti sa evropskim standardima.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2017-2018).

Donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Državne komisije za nadzor nad postupkom revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore.

“Imajući u vidu da su predsjednik i jedan član komisije podnijeli ostavku, a u cilju stvaranja uslova za nesmetani rad, bilo je neophodno pristupiti promjeni personalnog sastava”, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđenju sredstava za pokriće troškova za sprovođenje izbora za izbor odbornika u Skupštini Opštine Tuzi, koji će se održati u martu 2019. godine.

“U skladu sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, usvojeni su zaključci kojima je Ministarstvo finansija zaduženo da obezbijedi sredstva u iznosu od 58.250 eura za pokriće troškova za sprovođenje izbora, kao i 2.992 eura za finansiranje troškova izborne kampanjepodnosiocima izbornih lista u Opštini Tuzi”, saopšteno je iz Vlade.

izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor