Ustavni sud Crne Gore preko sredstava javnog informisanja, u principu, ne reaguje na komentare iznijete u javnosti o donijetim i objavljenim odlukama. Međutim, nakon javnog reagovanja Miodraga Iličkovića, sudije ovog Suda i drugih tekstova u sredstvima javnog informisanja u vezi sa Odlukom Ustavnog suda Crne Gore, u predmetu ocjene ustavnosti odredaba člana 4. (čl. 54. a i 54. b) Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti („Službeni list Crne Gore“ br. 42/15), Ustavni sud, u cilju objektivnog informisanja javnosti, nalazi potrebu da ukaže na sljedeće:

Navedenu Odluku Ustavni sud je donio na sjednici od 19. aprila 2017. godine, većinom glasova (šest glasova “za” i jednim glasom “protiv”), i za istu je glasao i sudija Miodrag Iličković.

U konkretnom predmetu ocjene ustavnosti odredaba navedenog Zakona, izreka odluke Ustavnog suda nije „prepravljena“, kako se to ističe u javnosti, već je samo ispravljen tehnički propust u dijelu teksta izreke Odluke koja je objavljenja na internet stranici Ustavnog suda, nakon održane sjednice.

Prilikom utvrđivanja konačnog teksta Odluke koji, saglasno odredbama Poslovnika Ustavnog suda, vrši Redakciona komisija, uočen je propust tehničke prirode u dijelu predloga izreke Odluke koji se odnosi na prestanak važenja odredaba člana 4. (član 54.b). Naime, odredbe člana 4. (član 54.a stav 1. i član 54. b stav 1.) izmijenjene su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Službeni list Crne Gore”, broj 1/17.), i na taj način prestale da važe stupanjem na snagu tog zakona, tj. 17. januara 2017. godine. S obzirom na to da su navedene odredbe Zakona prestale da važe nakon pokretanja postupka za ocjenu njihove ustavnosti pred ovim Sudom, Ustavni sud je njihovu ustavnost mogao cijeniti samo u vrijeme važenja, saglasno odredbi člana 149. stav 2. Ustava.

U obrazloženju Odluke Ustavnog suda integralno su sadržani razlozi za neustavnost odredaba člana 54.a i 54.b, s tim što je Ustavni sud ukinuo važeće odredbe Zakona (stav I izreke), a one koje su prestale da važe je cijenio u vrijeme važenja (stav II izreke).

Stav III izreke Odluke Ustavni sud je donio na osnovu ovlašćenja iz odredaba člana 151. st. 3. i 4. Ustava i člana 52. st. 1. i 2. Zakona o Ustavnom sudu, iz razloga koji su sadržani u obrazloženju Odluke i koji su u skladu sa izrekom.

Prema tome, Oduka Ustavnog suda je donijeta u skladu s Ustavom, Zakonom o Ustavnom sudu i Poslovnikom Ustavnog suda, izreka odluke nije “prepravljana” ni mijenjana u materijalnom (sadržinskom) smislu, niti je izreka Odluke u suprotnosti sa stavovima Ustavnog suda sadržanim u obrazloženju.

Ustavni sud Crne Gore se, ovim povodom, neće više oglašavati u sredstvima javnog informisanja.

Iz Ustavnog suda Crne Gore